Iranian Agriculture News Agency

با عنوان چشم انداز ظرفیت سازی در توسعه مدیریت دانش در بخش کشاورزی ایران

۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ (August ۱۷, ۲۰۲۰) از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به وقت تهران

هم اندیشی بین المللی مدیریت دانش در بخش کشاورزی ایران به ابتکار و همکاری دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی (ARIA) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO) و انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی آسیا و اقیانوسیه (APAARI) در تاریخ 27 مرداد ماه 1399 (August 17, 2020) از ساعت 11:30 تا 13:30 به وقت تهران برگزار می شود.

نخستین وبینار بین المللی مدیریت دانش در بخش کشاورزی ایران برگزار می شود

 

هم اندیشی بینالمللی مدیریت دانش در بخش کشاورزی ایران به ابتکار و همکاری دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی (ARIA) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO) و انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی آسیا و اقیانوسیه (APAARI) در تاریخ 27 مرداد ماه 1399 (August 17, 2020) از ساعت 11:30 تا 13:30 به وقت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، از آنجا که در شرایط محدودیت‌های مسافرتی به دلیل همه‌گیری COVID-19 و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، ظرفیت‌های توسعه نظام‌های مدیریت دانش در بخش کشاورزی ایران با محوریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از طریق برگزاری یک سلسله وبینار بین المللی صورت می‌پذیرد. مخاطبان این وبینار، متخصصان، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و مروجان کشاورزی و سایر متخصصان علاقه‌مند به دانش افزایی و هم اندیشی در خصوص فرایندها، مدل‌ها و ابزارهای موفق مدیریت دانش سازمانی در راستای ایجاد تغییرات بنیادین در نظام های مدیریت دانش در ایران، هستند.

در نخستین وبینار بین‌المللی مدیریت دانش، به تحلیل و شناسایی عوامل درونی و بیرونی در پیشنهاد و تدوین مدل مفهومی شبکه اشتراک دانش کشاورزی در ایران (AKSI) بین ذینفعان و نقش آفرینان در بخش کشاورزی کشور توسط دکتر مازیار امیرحسینی  (AREEO) پرداخته می شود. بررسی مبانی و زیرساخت های شکل گیری نظام نوآوری کشاورزی (AIS) با تکیه بر بنیادهای مدیریت دانش در عرصه کشاورزی توسط خانم مارتینا اسپیسیاکووا (APAARI) مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا، تجربه موفق تحول در نظام نوآوری کشاورزی با تکیه بر بنیادهای دانش محور در تبیین نقش نظام های ملی تحقیقات کشاورزی (NARS) در فیلیپین توسط دکتر ابورا (PCAANRRD) تبیین می شود.

 این وبینار در روز دوشنبه مورخ 27 مرداد ماه 1399 (August 17, 2020) از ساعت 11:30 تا 13:30 به وقت تهران، ایران برگزار می شود.

 کلیه اعضاء و کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO) و انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی آسیا و اقیانوسیه (APAARI) و نیز کلیه متخصصان، کارشناسان، اساتید، دانشجویان علاقه مند به ایجاد و توسعه نظام های دانش محور با تکیه بر مبانی مدیریت دانش می‌توانند به صورت رایگان در این وبینار که تمام مباحث و سخنرانی های آن به زبان انگلیسی خواهد بود شرکت کنند.

بنابراین گزارش ثبت نام این وبینار از روز دوشنبه 20 تا پنج شنبه 23 مرداد ماه 1399 (August 3 to 13) خواهد بود

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید