Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از کشت دو هکتار نخود علوفه ای در این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار این محصول در سطح دو هکتار در روستای قونی منطقه سرو این شهرستان کشت شد.

کشت گیاهان علوفه‌ای در تناوب با گندم در شهرستان ارومیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه یکی از روش‌های تولید علوفه، استفاده از پتانسیل دیمزارها عنوان کرد گفت: بر این اساس برای ترویج و ترغیب کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای در تناوب با غلات ، جهاد کشاورزی شهرستان در طرحی آزمایشی و در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها ۴۰۰ کیلو گرم بذر نخود علوفه ای را بدین منظور در اختیار کشاورزان قرار داده است.

وی افزود: تا کنون یک هکتار رقم تاشکنت و یک هکتار رقم آردا در روستای قونی منطقه سرو کشت شده و طی چند روز آینده دو هکتار دیگر نیز در منطقه سیلوانا کشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه افزود: یکی از ویژگی های این گیاه کوتاه بودن دوره رشدی آن است و در صورت کشت تابستانه به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گیاهانی نظیر گندم، جو و کلزا می تواند در اواخر مهر ماه به صورت چرای مستقیم دام، علوفه تر، علوفه خشک و یا به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیرد.

کشت گیاهان مناسب علوفه‌ای خصوصاً با روش‌های نوین به منظور افزایش مواد آلی و بهره‌وری خاک، کاهش اثرات خشکسالی و تخریب خاک، کنترل فرسایش و رواناب و افزایش تولید مواد غذایی مناسب برای دام‌ها، از راهکارهای مفید و موثری بوده و ضمن تامین غذای دام در جهت حفاظت از خاک و ذخیره آب مورد توجه است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید