Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تاکنون 164 صندوق خرد زنان روستایی برای حمایت از اشتغال و بازارمحصولات روستایی در سطح استان تشکیل شده است.

فعالیت 164 صندوق خرد زنان روستایی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، بیتا احمدیان افزود: این صندوق ها با هدف دسترسی پایدار به منابع غذایی، حمایت از اشتغال و بازارمحصولات روستایی در استان تشکیل شده است که 4 هزار و 650 نفر در این صندوق‌ها عضو هستند.

احمدیان بیان کرد: اعضای هر صندوق با توجه به شرایط و موقعیت منطقه‌ای دوره‌های آموزشی کارآفرینی و دوره‌های مهارتی، چون حسابداری و  تسهیلگری ودوره های تخصصی بخش کشاورزی را گذرانده اند.

وی ادامه داد: 2 صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی نیزدر شهرستان ارومیه و سلماس ایجاد شده است که صندوق شهرستان ارومیه از صندوق‌های موفق زنان روستایی است  که متشکل از 45 صندوق خرد با 1500 نفر عضو بوده که دارای سرمایه ای در حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان است و صندوق شهرستان سلماس نیز با 16 صندوق خرد و 514 نفر عضو با سرمایه 200 میلیون و 600 هزار تومان مشغول فعالیت است.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: اعضای صندوق در زمینه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، دامپروری، صنایع دستی و خدمات اشتغال دارند و  بعضی از اعضا به‌صورت انفرادی و بعضی بصورت گروهی کار می‌کنند.

وی ادامه داد: زنان روستایی دراین صندوقها باکمک پس اندازهای خرد خود وبا استفاده از تسهیلات کم بهره در ایجاد اشتغال وکاهش فقر  برای خانوار روستایی نقش بسزایی دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های عملیاتی واحد امور زنان روستایی و عشایری در سال 1400 گفت: اجرای پروژه‌ ملی ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده ، پروژه ملی توانمندسازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی ، اجرای پروژه ملی بهبود تغذیه جامعه زنان روستایی و ایجاد باغچه های سلامت خانگی، پروژه توسعه نوغانداری و همچنین اجرای طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در تولید فرآورده های زنبور عسل ونیز برگزاری دوره های اموزشی ترویجی ومهارتی در سال جاری از اهم برنامه های عملیاتی سازمان در حوزه زنان روستایی و عشایری است.

احمدیان خاطر نشان کرد: حمایت و تو‌انمندسازی زنان باعث رونق و شکوفایی بیشتر اقتصادی روستاها و در نتیجه پایداری و دوام سکونت در روستاها می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید