Iranian Agriculture News Agency

در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمان امور عشایر ایران ، جلسه کارگروه متناظر آذربایجان غربی به میزبانی اداره کل نوسازی مدارس استان برگزار شد.

کارگروه اجرایی توسعه و بهبود فضاهای آموزشی عشایری آذربایجان غربی  تشکیل شد

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، با هدف ایجاد بسترها وامکانات لازم برای ادامه تحصیل دانش آموزان عشایری، توسعه و تجهیز ونوسازی مدارس عشایری وفراهم نمودن شرایط مناسب وبهبود فضاهای آموزشی درمناطق عشایری کشور،کمیته متناظر استانی درمحل دفتر مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس آذربایجان غربی تشکیل شد. 

دراین جلسه که باحضور مدیرکل نوسازی مدارس استان ، مدیرکل امورعشایراستان، رئیس آموزش وپرورش عشایری استان و معاونت های فنی واجرائی، برگزار شد، فرم های هفتگانه نیازسنجی تجهیز ونوسازی مدارس عشایری، ازجمله محورهای نیازسنجی احداث مدرسه، ایجادسرویس های بهداشتی، تجهیزات کمک آموزشی ،تعمیرات فضاها و... مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مقرر گردید دراسرع زمان ممکن پس از رفع  نواقص وتکمیل به کارگروه ملی نوسازی مدارس ارسال شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید