Iranian Agriculture News Agency

معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه:

معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از تغییر نحوه آرایش کشت در ۲۵ هکتار از مزارع ذرت شهرستان ارومیه به منظور افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب در تولید این محصول خبر داد.

افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب با تغییر آرایش کشت در مزارع ذرت شهرستان ارومیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، علیرضا ضیاء از کشت  هزار هکتار محصول ذرت دانه ای در کشت اول خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری بیش از هزار هکتار از اراضی شهرستان ارومیه به کشت ذرت اختصاص یافته که از این میزان ۲۵ هکتار آن با آرایش کشت جدید کاشته شده است.

وی در خصوص نحوه اجرای این نوع کشت افزود: در این نوع از آرایش کشت فاصله فاروها از ۷۵ سانتی متر به ۱۴۰ سانتی متر افزایش یافته و کشت در دو طرف فارو صورت می گیرد.

علیرضا ضیاء ضمن اشاره به افزایش کیفیت و عملکرد در این نوع کشت گفت: امکان گردش بهتر هوا و نورگیری تمام اندام های گیاهی منجر به افزایش کیفیت، کاهش بیماری ها و در نهایت افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد.

معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه در ادامه افزود: با استفاده از این نوع آرایش کشت میزان مصرف نوار تیپ از ۱۴ هزار متر به ۷ هزار متر در هکتار کاهش می یابد.

 وی در مورد میزان آب مورد استفاده در این شیوه کشت بیان کرد: میزان آب مورد استفاده در  این نوع از آرایش کشت در مقایسه با شرایط غرقابی، با توجه به کاهش تعداد فاروها از ۱۳۳ به ۷۰ عدد، تا ۴۰ درصد کاهش و در مقایسه با سیستم آبیاری قطره ای میزان مصرف آب از ۵ هزار متر مکعب به حدود ۴ هزار مترمکعب کاهش می یابد.

 ضیاء با بیان امکان تبدیل آسان دستگاه از آرایش ۷۵ سانتی متر به آرایش جدید ۱۴۰ سانتی تصریح نمود: با توجه به کاهش مقدار مصرف نوار تیپ و آب، هزینه های تولید کم و تولید اقتصادی خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید