Iranian Agriculture News Agency

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت : رمز عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و افتصادی ،آموزش موثر و توانمندسازی بهره برداران است.

رمز عبور از کشاورزی سنتی، آموزش موثر و توانمندسازی بهره برداران است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، علی اکبر مویدی در جلسه هم اندیشی با محققان مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی استان با بیان این مطلب اظهار کرد:  آموزش موثر و توصیه های فنی منجر به ارتقای دانش و تغییر نگرش کشاورزان و کارشناسان و در نهایت موجب تغییر رفتار حرفه ای و ایجاد مهارت در جامعه هدف، افزایش بهره وری و اقتصادی شدن کشاورزی می شود.

مویدی ضمن تقدیر از هماهنگی و مشارکت شایسته تقدیر محققان مرکز تحقیقات با بخش ترویج و اجرا در آذربایجان غربی افزود : امیدواریم با افزایش مشارکت و همدلی و ارتباط تنگاتنگ بین محققین و کشاورزان ،  شاهد ارتقاء سواد علمی و عملی بهره برداران، اختلاف عملکرد تولید در واحد سطح  و در نهایت کشاورزی اقتصادی و پایدار باشیم.

در ادامه هریک از محققین به ارائه مشکلات و دیدگاه های خود در جهت بهبود هر چه بهتر اجرای طرحهای تحقیقاتی پرداختند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید