Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی مطرح کرد:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از اجرای عملیات محلول پاشی هوایی، مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط، در سطح سه هزار هکتار اراضی جنگلی زاگرس در استان خبر داد.

محلول پاشی هوایی 3 هزار هکتاراز  اراضی جنگلی زاگرس در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، هادی قاسمی با بیان اینکه در سالهای گذشته بر اثر وجود برخی کمبودها و مسائل طبیعی، درختان جنگلی استان درمعرض خطرآفت جوانه خوار بلوط قرار گرفته بود، افزود: به منظور پیشگیری از آفت جوانه خوار بلوط در سطح سه هزار هکتار با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال از عرصه های جنگلی زاگرس عملیات محلول پاشی هوایی اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه این عملیات محلول پاشی برای صیانت از عرصه های جنگلی باید تداوم داشته باشد، ادامه داد: اقدامات باید ادامه دار باشد و با استفاده از توان علمی و تحقیقاتی بیش از گذشته اقدامات خود را برای حفاظت از جنگلها و مبارزه با آفت های موجود گسترش و توسعه دهیم.

قاسمی با بیان اینکه این عملیات به مدت دو هفته با استفاده از دو فروند هواپیمای محلول پاس در جنگل های سردشت و پیرانشهر اجرا می شود، اضافه کرد: جنگلهای استان که نقطه آغازین ناحیه رویشی جنگلهای زاگرسی است که از مهمترین گونه های نادر طبیعی به شمار می روند و باید با روشهای علمی و تحقیقاتی از این گونه های ارزشمند طبیعی بصورت مطلوب و بهینه؛ حفاظت و صیانت کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: جنگلهای زاگرسی استان عمدتا"در شهرستان های پیرانشهر و سردشت واقع شده است که بالغ بر 101 هزار هکتار است که امسال تلاش می شود با بکارگیری توان علمی دانشگاهی و خرد جمعی راهکارهای موثرتری را برای حفاظت از جنگلهای این مناطق داشته باشیم.

محلول پاشی هوایی از سال 1393 در این منطقه آغاز شده است که  امسال نیز در سطح 3 هزار هکتار از اراضی جنگلی زاگرس و با اعتبار 20 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی اجرا می شود. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید