Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری آذربایجان غربی:

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه پروژه ترسیب کربن، گامی مؤثر در توسعه پایدار روستایی است، گفت : این حرکت می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی روستاها تأثیر بسزایی داشته باشد.

پروژه ترسیب کربن، گامی مؤثر در توسعه پایدار روستایی است
به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، هادی قاسمی افزود: تسهیلگران در رسیدن به اهداف توسعه پایدار در منطقه گامهای خوبی برداشته اند و می توانند در حفظ و احیاء منابع طبیعی نقش بسزایی را داشته باشند چرا که حساس سازی ، آگاه سازی و اعتماد سازی در جوامع محلی نسبت به طرحها و اهداف برای همگان مهم و حیاتی است.
وی اضافه کرد: در استان آذربایجان غربی 18نفرتسهیلگر وجود دارد که در 32 روستای شهرستانهای ارومیه ، سلماس ، نقده ، میاندوآب ومهاباد در حال فعالیت وآموزش روستائیان هستند.
 قاسمی ادامه داد: همچنین در شهرستانهای ارومیه بخش انزل  و نازلو و شهرستان میاندوآب بخش مرحمت آباد ،سه تعاونی روستایی وجود دارد که در تولید وکاشت نهال با اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان همکاری می کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید