Iranian Agriculture News Agency

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مطرح کرد:

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از اجرای 15 طرح تحقیقاتی در زمینه آرتمیا در کشور خبر داد.

اجرای 15 طرح تحقیقاتی آرتمیا در کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی،محمود بهمنی درجریان بازدید از طرح های تحقیقاتی حوزه شیلات استان آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال  15 طرح تحقیقاتی در دست انجام و خاتمه یافته در زمینه آرتمیا در کشور اجرایی شده است، افزود: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با ظرفیت های بالای بین المللی در سطح غرب آسیا در ارومیه مستقر بوده و تاکنون فعالیت های ارزشمندی در حوزه دانش فنی آرتمیا توسط این مرکز در حال انجام بوده و است.

وی ادامه داد: در حال حاضر توسط این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خوبی در زمینه ارزیابی ذخایر، سیست و بیومس آرتمیا در حال انجام است و این مرکز مرجع ارزیابی ذخایر آرتمیا را بر عهده دارد که در دو استان مرکزی و اصفهان بحث تحقیقاتی در زمینه استفاده از آبهای غیرمتعارف برای کشت و تولید سیست آرتمیا در حال انجام است.

بهمنی پرورش ماهی در قفس را از دیگر طرح های اولویت دار توسط این موسسه عنوان کرد و افزود: به علت تغییرات اقلیمی به ویژه در یک دهه اخیر و کاهش شدید بارش‌ها و کمبود آب شیرین، یکی از فعالیت هایی که برای حفظ و حتی افزایش تولیدات آبزی‌پروری در ایران در دستور کار قرار گرفته، پرورش ماهی در قفس است که به عنوان اولویت نخست سازمان شیلات ایران، برای تامین خوراک سالم، مورد عنایت و توجه ویژه قرار دارد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور خاطرنشان کرد: ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای آﺑﺰی‌ﭘﺮوری در ﻗﻔﺲ و ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎ، کشور ما از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، همچنین وجود شرایط زیست محیطی و امکانات مناسب اکولوژیک در سواحل سرزمینی کشور، امکان به کارگیری سیستم های نوین پرورش ماهیان دریایی در قفس، زمینه ساز افزایش بخش‌های خصوصی علاقه مند سرمایه گذاری و از فرصت ها و نقاط قوت پرورش ماهی در قفس محسوب می شود.

بهمنی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بالای شیلاتی و آبزی پروری در آذربایجان غربی گفت: استان در حوزه حل مشکل حمل و نقل آبزیان از ظرفیت های خوبی برخوردار است که امیدواریم با بکارگیری از این ظرفیت ها بتوانیم در زمینه حل این مشکل اقتصادی در حوزه شیلاتی قدم های خوبی برداریم.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ضمن تاکید بر ضرورت و نقش تحقیقات کاربری برای صنعت فرآوری آبزیان به ویژه در برنامه های توسعه ای شیلات کشور، از شرکت های دانش بنیان برای همکاری و اجرایی کردن ایده های خلاقانه با بهره گیری از توانمندی های علمی موجود را از اولویت های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این بخش برشمرد.

بهمنی با اشاره به مشکل کاهش دخایر شاه میگوی سد ارس نیز گفت: فعالیت های تحقیقاتی خوبی در این حوزه توسط مرکز تحقیقات آرتمیا در کشور ونیز این موسسه در دست اجراست که با عملی شدن این فعالیت امیدواریم گام های خوبی برای حفظ ذخایر این گونه برداریم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید