Iranian Agriculture News Agency

مدیر ترویج و هماهنگی کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد:

مدیر ترویج و هماهنگی کشاورزی آذربایجان غربی گفت : در سی و پنجمین مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی، 6 بهره بردار استان حائز رتبه برتر کشوری شدند.

6 بهره بردار بخش کشاورزی آذربایجان غربی حائز رتبه برتر کشوری شدند 

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، بیتا احمدیان در در آئین بهره برداری از 139 پروژه عمرانی، تولیدی و خدماتی کشاورزی استان و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی که به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، افزود: در سی و پنجمین مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی ،ضمن تجلیل از 6 نمونه ملی و یک نمونه شایسته تقدیر در سطح ملی بخش کشاورزی، از 84 نمونه استانی نیز مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی ادامه داد: این نمونه های شهرستانی، استانی و نمونه در 11 محور توسط 9 کمیته  باغبانی، زراعت، مکانیزاسیون، آب و خاک، آموزش و ترویج، امور اراضی، دام و طیور و آبزیان، تشکل های بخش کشاورزی و روستاییف امور بازرگانی و صنایع تدبیلی، تولید محصول سالم و گواهی شده  انتخاب شده است.

احمدیان گفت: توجه ویژه به موضوع کشاورزی پایدار، بهره وری منابع آب و خاک و حفاظت از منابع پایه، محیط زیست، تولید محصول سالم و گواهی شده، افزایش تولید پروتئین حیوانی، تنوع بخشی به منابع تامین غذا و زنجیره های ارزش مدیریت صحیح و اصولی افزایش درآمد و اشتغالزایی، واحدهای دانش بنیان به همراه ارائه خدمات فنی و ترویجی از معیارهای اصلی انتخاب این نمونه های بخش کشاورزی به شمار می رود.

مدیر ترویج و هماهنگی کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به گستردگی بخش کشاورزی و پراکندگی واحدهای تولید و ویژگی بهره برداران این بخش، افزود: این شرایط موجب شده که امروز خدمات رسانی، تامین و تدارک نهاده ها و بازار محصولات کشاورزی و نیز تشکیل سرمایه در این بخش با وجود گستردگی و پراکندگی بخش از مزرعه تا سفره امری دشوار و نیازمند همکاری بخش های خصوصی و حمایت دولت باشد. 

احمدیان خاطرنشان کرد: در این راستا ایجاد زنجیره های تولید در کنار توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی ویژه صنایع تبدلی و نیز تقویت تشکل ها و برنامه های دانش بنیان می تواند ضمن ایجاد بازار امن برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان کمک کند.

وی با بیان اینکه کاربرد موثر دانش اعم از دانش بومی یا دانش جدید از سوی کشاورزان نیازمند مدیریت دانش است، عنوان کرد:  مدیریت هماهنگی توریج کشاورزی استان به عنوان متولی توسعه سرمایه های اجتماعی و انسانی بخش کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت ها منابع و نیروی انسانی دولتی و خصوصی محققین مرکز تحقیقات کارشناسان بخش تخصصی، مروجین پهنه مستقر در مراکز جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره فنی مهندسی، نظام مهندسی بسیج مهندسین، تشکل های صنفی نقش مهمی را در تقویت نهاده دانش به عنوان مهمترین نهاده تاثیرگذار در تولید دارد.

احمدیان با اشاره به اجرای طرح یاوران تولید در بخش کشاورزی گفت: طرح یاوران تولید در راستای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی با افزایش اثر بخشی علم و فناوری در عرصه، ایجاد سایت های جامع الگویی مزارع، اجرای طرح های مختلف کشاورزی در جهت اصلاح سیستم های آرایش کشت، استفاده از سیستم های آبیاری نوین و اصلاح روش های آبیاری استفاده از کودهای آلی و زیستی و گسترش مبارزه تلفیقی توسعه گلخانه ها، اصلاح باغات مصرف بهینه نهاده ها و حرکت به سمت تولید محصول گواهی شده و افزایش ضریب نفوذ دانش گام برمی دارد.

مدیر ترویج و هماهنگی کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه 444 پرونده از 17 شهرستان برای انتخاب نمونه های بخش کشاورزی به دبیرخانه ستاد ارسال شد، افزود: از این تعداد 84 نفر به عنوان نمونه استانی و شش نفر به عنوان نمونه ملی  و یک نفر شایسته تقدیر در سطح ملی انتخاب شده اند.

احمدیان خاطرنشان کرد: شهرستان ارومیه با 16 نفر نمونه رتبه اول، مهاباد و میاندوآب با 10 نمونه رتبه دوم، سلماس و بوکان با 8 نمونه رتبه سوم قرار دارند که امیدواریم با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود بخش کشاورزی استان از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی نوین و پایدار بهره ور و اقتصادی حرکت کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید