Iranian Agriculture News Agency

سرپرست اداره کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت :

سرپرست اداره کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت : دام مازاد بر ظرفیت، فشار زیادی را بر مراتع وارد می کند و بیش از 7 میلیون راس دام مازاد بر ظرفیت مراتع در استان وجود دارد.

وجود بیش از 7 میلیون راس دام مازاد بر ظرفیت مراتع درآذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی؛ قاسمی با اعلام این خبرافزود: وجود بالغ بر7میلیون راس دام مازاد بر ظرفیت مراتع آذربایجان غربی در کنار چرای زودرس توسط برخی دامداران استان فشار مضاعف بر مراتع غنی استان وارد و زنگ هشدار تخریب این منابع طبیعی با ارزش را به صدا در آورده است.

قاسمی تصریح کرد: استان آذربایجان غربی بالغ بر دو میلیون  و 750 هزار هکتار عرصه ی ملی دارد که از این میزان دو میلیون و 500 هزار هکتار در تقسیم بندی مراتع قرار دارد و یکصد و یک هزار هکتار نیز عرصه جنگلی است .

وی خاطر نشان کرد: این میزان مراتع در آذربایجان غربی ، چرای حدود دو میلیون راس واحد دامی را می تواند پاسخگو باشد که متاسفانه آماردام موجود استان بیش ازاین مقدار است. بر اساس آخرین آمارها دام موجود در استان سه برابر ظرفیت مراتع است که دروضعیت کنونی فشار زیادی را برمراتع وارد می کند.

قاسمی ادامه داد:  از سوی دیگر مراتع موجود در استان به سه نوع؛ با پوشش خوب ؛ متوسط و فقیر تقسیم می شود که آمارسطح مراتع متوسط و خوب هم خیلی بالا نیست. 

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اضافه کرد: سطح مراتع خوب در استان 550 هزار هکتار ؛ مراتع متوسط یک میلیون و 72 هزار هکتار و مراتع فقیر بالغ بر یک میلیون و 45 هزار هکتار است.  

قاسمی ادامه داد: بر این اساس باید با همفکری و تعامل مستمربا نهادهای مربوطه (سازمان جهاد کشاورزی ؛ امور عشایرو دانشگاهیان) و دست اندرکاران دیگر باید راهکارهای موثر برای حل این مشکل اندیشیده شود. این وضعیت باعث ازبین رفتن سریع خاک ؛ کاهش سطح فضای سبز مراتع استان، کاهش ذخیره نزولات آسمانی و سایر مسائل زیست محیطی و اجتماعی می شود که باید با حساسیت بیشتری به دنبال راه های حل این معضل بود.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل منابع طبیعی استان با اجرای طرح های مختلف منابع طبیعی از جمله طرح های مرتعداری ، طرح های بیولوژیکی آبخیزداری و بذر پاشی مراتع (با همراهی مجریان و بهره برداران) با جدیت بدنبال تقویت و افزایش فضای سبز مراتع است که این امر توجه بیشتر مسئولین ارشد استانی را نیزمی طلبد که با همراهی اداره کل منابع طبیعی؛ حفاظت و صیانت مراتع و ارتقاء پوشش مرتعی سرعت بیشتری یابد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید