Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت امور اراضی آذربایجان‌غربی:

بررسی پرونده‌های واگذاری اراضی ملی در آذربایجان غربی

سرپرست مدیریت امور اراضی آذربایجان‌غربی گفت : 37 پرونده طرحهای واگذاری اراضی در جلسه کمیسیون طرحهای کشاورزی (ماده 2) و شورای هیئت هفت نفره و هیأت نظارت ماده 33 استان آذربایجان غربی بررسی شد.

بررسی پرونده‌های واگذاری اراضی ملی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان غربی، مجتبی قلنجی در جلسه هیأت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت از اراضی ملی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی و اتخاذ تصمیم برای ۳۷ فقره پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی که دارای تخلف و تعلل در اجرای طرح بودند ، در جلسه مذکور مطرح شد.

وی افزود: مجموع مساحت پرونده‌های مذکور بیش از ۳۸۷ هکتار است که ۳ پرونده واگذاری برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به دلیل پیشرفت فیزیکی کمتر از حدنصاب منجر به فسخ قرارداد اجاره و در نهایت استرداد عرصه شد.

قلنجی تصریح کرد: در این جلسه به ۸ فقره پرونده برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی  و ۲۷ پرونده برای اجرای طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی رأی تمدید صادر شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید