Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: 10 هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی استان در دوره های آموزشی ، مهارتی کشاورزی در سال 1400 شرکت کردند.

10 هزار کشاورز آذربایجان غربی دردوره های آموزشی ترویجی مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان غربی، بیتا احمدیان مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: در سال گذشته آموزش بهره برداران در سطح استان در 10 زیر بخش  آب‌ و خاک، حفظ نباتات، دامپزشکی، علوم باغی، علوم دامی، علوم زراعی، محیط زیست و سلامت غذا، معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب وکارهای کشاورزی ، مکانیزاسیون  برگزار شد.

وی با بیان اینکه تعداد 401 دوره در این راستا برگزار شد که شامل 50 هزار نفر روز آموزش های مهارتی برای شاغلین بخش کشاورزی اعم از بهره برداران حقیقی ، حقوقی، کشاورزان و تشکلهای کشاورزی، مددکاران ترویجی و نیز شرکتهای فنی مهندسی بود.

احمدیان با بیان اینکه عملکرد استان نسبت به سال 1399 حدود 50 درصد رشد داشته است،  افزود :دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی به عنوان یکی از دفاتر تخصصی مؤسسه آموزش و ترویج بوده و متولی تمامی آموزش های مهارتی بهره برداران است.

وی با اشاره به اهداف کلان و بلند مدت مدیریت ترویج کشاورزی ، گفت: افزایش دانش ، بینش و مهارت بهره برداران و تولید کنندگان، ارتقای بهره وری منابع  پایه بخش با توانمند سازی بهره برداران، تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر و استادکاری و سرپرستی برای واحدهای تولیدی کشاورزی و آموزشهای مهارتی تک پودمان و پودمان علمی کاربردی  ازاهم سیاست ها و اهداف مدیریت ترویج در برگزاری دوره های آموزشی مهارتی است.

وی گفت: آموزش های مهارتی در سطح استان با هدف ایجاد، ارتقا و یا ترمیم مهارت شاغلان بخش کشاورزی، علاقمندان ورود به عرصه های تولیدی و متقاضیان جویای شغل بر اساس ضوابط و استانداردهای آموزشی، برنامه ریزی و اجرا می شود وبه افرادیکه دوره های مذکور را بگذرانند باثبت در سامانه سابک گواهی دوره های مهارتی ارائه می شود .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید