Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع یکهزار و 531 تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان شهرستان میاندوآب در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

توزیع 1531 تن انواع کود یارانه ای بین کشاورزان شهرستان میاندوآب

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان غربی، علیرضا قربانی گفت: از مقداریکهزار و 531 تن  انواع کود یارانه ای توزیع شده در سطح شهرستان میاندوآب، حدود یکهزار و 291 تن کود مربوط به کود شیمیایی اوره، 130 تن مربوط به کود فسفاته (فسفات 13 درصد و سوپرفسفات تریپل) و 110 تن مربوط به کود پتاسه (سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم) می باشد که از طریق شبکه کارگزاران شرکت بین کشاورزان شهرستان میاندوآب توزیع شده است.

قربانی افزود : بیش از 11 هزار و 936 تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان در خرداد ماه سال جاری توزیع شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید