Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از صدور ۱۲۴ هزار و ۶۹۹ حواله الکترونیک به کشاورزان در سامانه پایش و کنترل مواد کودی و سامانه حمل و نقل و توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان آذربایجان غربی خبر داد.

صدور بیش از ۱۲۴ هزار حواله الکترونیک کود شیمیایی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، علیرضا قربانی اظهارکرد: آموزش عملی به صورت حضور میدانی ،عملی و مجازی در تمام استان آذربایجان غربی توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای کارگزاران همچنان ادامه دارد.

قربانی تصریح کرد: برای تسهیل در فرآیند توزیع کودهای شیمیایی یارانه‌دار و حذف واسطه‌ها، حواله‌های فیزیکی کود، حذف و صدور حواله الکترونیکی در سامانه پایش کودی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: شفاف سازی در آمار و اطلاعات کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد و صدور حواله الکترونیک در سامانه پایش مواد کودی و رصد توزیع نهاده ها از الزامات قانونی برای جهاد کشاورزی است و به عنوان یک سامانه جامع، قابلیت اجرایی دارد.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی، از تامین و توزیع ۶۸ هزار و ۱۲۶ تن انواع کود شیمیایی در سراسر استان  از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد و گفت: در حال حاضر ۷ هزار و ۸۷۲ تن انواع شیمیایی یارانه دار مورد نیاز کشت بهاره استان اعم ازازته، فسفاته و پتاسه به میزان کافی جهت رفع نیاز گیاهان ذخیره شده است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.‌

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید