Iranian Agriculture News Agency

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت : ظرفیت‌سازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در سازمان بر اساس سیاست‌ها و وظایف محوله، منجر به افزایش کارآمدی و اثر بخشی عملکرد سازمان می شود.

نیروی انسانی منجر به افزایش بهره وری و اثر بخشی عملکرد سازمانی می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان غربی، مقصود قربانی در جلسه ارزیابی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: نزدیک ۲۳۰۰ نفر پست در چارت سازمانی برای کارکنان در سازمان وجود داشت که اکنون به دلیل افرایش نیروهای بازنشسته متخصص در سالهای اخیر، با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و تعداد نیروها به ۱۱۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است که این موضوع در امر خدمت رسانی ما را با چالش های اساسی مواجه می کند. 

قربانی در این جلسه بر لزوم اصلاح شاخص های اختصاصی و عمومی سازمان جهاد کشاورزی به دلیل تفاوت ساختار فعالیت های این سازمان با سایر دستگاه های اجرایی در ارزیابی عملکرد تاکید کرد. 

کاظم جوان دوست رئیس گروه ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی ظرفیت ارتقا به رتبه اول را در شاخص های عمومی و اختصاصی دارد، گفت : با اهتمام بیشتر در جهت صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و ارتقای شاخص های عمومی در دستگاه های اجرایی می توان به موفقیت های چشمگیری در حوزه اصلاح فرآیندها دست یافت. 

جوان دوست تصریح کرد : هدف از ارزیابی عملکرد، انجام وظایف محوله و نحوه انجام فرایندها ،سلامت اداری، رعایت حقوق شهروندی و خدمت به مردم است. 

رفع گلوگاه‌های فساد، میز خدمت الکترونیکی، طرح تکریم ارباب رجوع، شفافیت و مستندسازی نحوه ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی نحوه ارائه خدمات، نظارت بر حسن رفتار کارکنان با مخاطبان از دیگر مباحثی بودند که در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید