Iranian Agriculture News Agency

فتحی:

تلاش بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک و محافظت از آن برای تامین امنیت غذایی نسلهای آینده

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: در بخش کشاورزی تلاش می‌شود تا استفاده از خاک بهینه بوده و برای تامین امنیت غذایی نسلهای آینده محافظت از آن به عمل آید.

کشاورزی قراردادی می تواند بهره وری در تولید را افزایش دهد

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبرفتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سحرلر که همزمان با آخرین روز هفته خاک صورت پذیرقته بود با بیان اینکه خاک بستر نگهدارنده آب محسوب می گردد،گفت: اگر آب را مایه حیات بدانیم، خاک خود مادر تمام موجودات به شمار می آید و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. در بخش کشاورزی نیز با توجه به اینکه تولیدات کشاورزی در بستر خاک صورت می گیرد، اهمیت ویژه خاک آشکار می شود؛ در این راستا در بخش کشاورزی تلاش می گردد تا استفاده از خاک بهینه بوده و برای تامین امنیت غذایی نسل های آینده محافظت از آن به عمل آید.

وی با بیان اینکه خاک در معرض انواع تهدیدات قرار دارد، گفت: تهدیدات اقلیمی و طبیعی همانند فرسایش های بادی و آبی که در درون طبیعت اتفاق افتاده و به نابودی خاک حاصلخیز منجر می گردد و هم تهدیدات انسانی ناشی از توسعه شهرها و روستاها که تمامی زیرساختهای مربوط به راه، گاز، برق و انواع شبکه های اتصالی را در بستر خاک انجام می دهد ناگزیر بخشی از خاک را از دسترس تولید خارج می سازد البته فعالیتهای خود بخش کشاورزی مانند مصرف انواع نهاده های شیمیایی و کود و سم  در صورتی که بیش اندازه صورت گیرد نه تنها سلامت محصول را دچار مشکل می نماید بلکه خاک را نیز در معرض تخریب قرار می دهد.

وی اظهار کرد: تلاش می شود از طریق بکارگیری کارشناسان و علوم و فنون جدید، مدیریت مصرف نهاده های شیمیایی در واحدهای تولیدی آغاز شود و مصرف درست و به اندازه نهاده ها ترویج گردد همینطور آبهای نامتعارفی که خاک و مزارع را تهدید کرده و از حیز انتفاع ساقط می نماید نیز مدیریت شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه کشاورزی قراردادی در راستای موضوع حفاظت از خاک و استفاده بهینه از منابع است ادامه داد: در قالب کشاورزی قراردادی با توجه به کوچک بودن قطعات کشاورزی و عدم وجود نقدینگی در سالجاری تصمیم گرفته شد تا از طریق سازمان تعاون روستایی با کشاورزان قراردادی مبنی بر تامین کود و سم و بذر مورد نیاز به صورت اعتباری و مدیریت مصرف درست و به موقع آن منعقد شود.

وی با بیان اینکه این قرارداد، قراردادی دو طرفه است و در زمان خرید وجوه اعتباری سرمایه گذاران اخذ می گردد افزود: این شیوه در چارچوب کشاورزی مدرن ونوعی یکپارچه سازی است که در ضمن به تنظیم بازار و حفاظت از خاک نیز سود می رساند.

 فتحی گفت: کشاورزی قراردادی با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورز طرف قرارداد به تغذیه مطلوب و رسیدگی بیشتر و در نتیجه افزایش عملکرد در واحد سطح می انجامد.

وی تنها راه افزایش بهره‌وری با توجه به کشاورزی خرد کشاورزی قراردادی است افزود: کشاورزی قراردادی می تواند بهره وری در تولید را افزایش دهد .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید