Iranian Agriculture News Agency

طایری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان هوراند از برگزاری مراسم روز مزرعه کشت نباتات علوفه ای در تناوب با غلات در این شهرستان خبر داد.

برگزاری مراسم روز مزرعه کشت نباتات علوفه ای در تناوب با غلات در هوراند

 احد طایری در حاشیه مراسم روز مزرعه در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: تناوب زراعی در دیمزارهای مناطق معتدل سرد و سرد کشور محدود است و عمدتاً شامل غلات دیم- آیش و یا غلات دیم - نخود است، لذا معرفی گیاه تناوبی جدید می تواند گزینه های کشت کشاورز دیمکار را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه کشت نباتات علوفه ای از اولویتهای مدیریت جهادکشاورزی شهرستان هوراند می باشد ادامه داد: کاشت نباتات علوفه ای (نخود علوفه ای) برای اولین بار در شهرستان هوراند در تناوب با گندم دیم صورت گرفت و برای ترویج و ترغیب کشاورزان به کاشت نباتات علوفه ای (نخود علوفه ای) و نخود دیم در تناوب با غلات در طرح جهش تولید در دیمزارها مراسم روز مزرعه با حضور امام جمعه، فرماندار، معاون تولیدات گیاهی سازمان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، معاون مدیریت زراعت سازمان، فرمانده سپاه ناحیه هوراند، بخشدار بخش مرکزی، کارشناسان زراعت و ترویج سازمان، کارشناسان شهرستان و کشاورزان منطقه( با حضور بیش از 100 نفر) در روستای تازه کند نصیرآباد برگزار گردید.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان هوراند ادامه داد: در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها در روستای تازه کند نصیرآباد این شهرستان نخود علوفه ای رقم تاشکند و آردا در سطح 6 هکتار و نخود خوراکی رقم گوکسو در سطح 6 هکتار بصورت دیم و انتظاری با دستگاه کشت مستقیم کشت گردید.

 طایری در پایان گفت: این مراسم با اهداف، کشت مکانیزه با دستگاه کشت مستقیم، رعایت اصول فنی به زراعی و خاکورزی حفاظتی، ترویج رعایت اصول تناوب زراعی، توسعه و ترویج کشت انتظاری نخود علوفه ای دیم به صورت مخلوط با جو، استفاده از کودهای ازته و فسفاته همزمان با کشت، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و بهره برداری بهینه از اراضی آیش با تولید علوفه مورد نیاز دام برگزار گردید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید