Iranian Agriculture News Agency

علیزاده دیزج خبر داد:

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت‌: این موسسه رتبه نخست را از لحاظ تجاری سازی یافته های تحقیقاتی کسب کرده است.

 رتبه نخست موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در تجاری سازی یافته های تحقیقاتی

 خشنود علیزاده در مراغه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این جایگاه در یک سال اخیر در بین پژوهشگا‌ههای تحقیقاتی وزرات جهاد کشاورزی کسب شده است.

وی ادامه داد: با هدف تکثیر بذر ارقام جدید، این موسسه تاکنون‌ ۶۷ قرارداد واگذاری دانش فنی تولید بذر با بخش خصوصی امضا کرده است.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: سالانه در قالب این قرارداد‌ها افزون بر ۱۵هزارتن بذر ارقام جدید این موسسه شامل گندم‌، نخود‌، جو‌، عدس و دانه‌های روغنی توسط بخش خصوصی تولید می شود.

وی افزود‌: واگذاری ارقام این موسسه به بخش خصوصی با هدف تسریع در تکثیر و تولید بذر و توسعه کشت ارقام جدید تحقیقاتی انجام شده است.

به گفته علیزاده این موسسه با وجود خشکسالی در سال زراعی گذشته بیش از ۶ هزار تن هسته‌های اولیه بذر تولید کرده است .

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود‌: سالانه در کشور حدود ۶ میلیون هکتار از زمین ‌های دیم زیر کشت گندم، نخود‌، جو و دانه‌های روغنی‌ می‌رود که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی درصد نفوذ بذر رسمی ارقام معرفی شده توسط موسسه دیم در حدود ۷۰ درصد است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید