Iranian Agriculture News Agency

پورحیدر در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان از اجرای طرح کاشت ارقام مشارکتی گندم دیم (PVS) در این شهرستان خبر داد.

اجرای طرح کاشت ارقام مشارکتی گندم دیم در ورزقان

 سعید پورحیدر در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب گفت: با اجرای این طرح 8 رقم گندم اصلاح شده به نامهای جام، هور، سائین، صدرا، باران، واران، آذر2 و رقم هشترود در شهرستان ورزقان با رعایت اصول فنی زراعت به صورت مکانیزه مورد کشت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این طرح به مدت 5 سال با ارقام مختلف در این شهرستان اجرا می شود افزود: هرسال با اجرای این طرح، رقم مناسب ویژه منطقه از بین ارقام مختلف کشت شده مشخص و در جهت کشت سال بعد به کشاورزان ترویج می گردد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان گفت: در کنار کشت ارقام فوق برای اولین بار 5 تراکم مختلف کشت شامل 200، 180، 160، 140و 120 کیلوگرم در هکتار به صورت مکانیزه در سطح 2000 مترمربع کشت گردید و از رقم هشترود به عنوان رقم پایه طرح تراکم کشت استفاده شده است.

پورحیدر در ادامه افزود: هدف از اجرای طرحهای کشت ارقام مشارکتی و تراکم کشت به ترتیب انتخاب رقم مناسب سازگار با شرایط منطقه و همچنین مقایسه تراکم مناسب کشت در مزارع دیم شهرستان بر عملکرد محصول گندم می باشد که با معرفی و ترویج آنها به کشاورزان منطقه قدم مثبتی در راستای جهش تولید برداشته می شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید