Iranian Agriculture News Agency

پورحیدر در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از آغاز دوره های آموزشی تولید کمپوست برای زنان روستایی در شهرستان ورزقان خبرداد.

برگزاری کلاس های ترویجی تولید کود کمپوست در شهرستان ورزقان

 سعید پورحیدر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: این کلاسها با هدف حفاظت از خاک و کاهش زباله های روستایی و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست روستایی و در جهت استفاده بهینه از پسماندها برای زنان روستایی برگزار خواهد شود.

وی افزود: تولید کمپوست در خانه راهکار مناسبی است که علاوه بر کاهش ضایعات خانگی باعث کاهش حجم زباله های فساد پذیر خانگی از طریق تبدیل آنها به کمپوست می شود و از کمپوستهای بدست آمده می توان در تغذیه باغچه های خانگی استفاده کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: بیش از 80 درصد زباله های روستایی را مواد آلی تشکیل می دهد که می توان این مواد را به مواد قابل مصرف بازیافت نمود و تولید کود کمپوست نمود و از این  طریق می توان به معیشت خانوار روستایی نیز کمک کرد چراکه با مصرف این مواد در باغچه های روستایی موجب افزایش تولیدات این باغچه ها می شود.

 پورحیدر با بیان اینکه قرار است این کلاسها به  تدریج در سطح روستاهای شهرستان ورزقان توسط کارشناسان این مدیریت برای زنان روستایی  برگزار شود چراکه زنان نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی روستاییان دارند ادامه داد: امید است با برگزاری این کلاسها در روستاها و تولید کمپوست خانگی حجم زباله های روستایی کاهش و از این طریق به کاهش ضایعات کمک کنیم و نقشی در حفاظت از خاک که اساس کشاورزی پایدار است ایفا کنیم.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید