Iranian Agriculture News Agency

فتحی:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: کشت قراردادی می تواند برای هر دو طرف قرارداد یک معامله برد- برد باشد در صورتی که هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند.

در صورت تحقق تعهدات، کشت قراردادی برای هر دو طرف قرارداد یک معامله برد- برد است

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه کشت قراردادی گندم در ارتباط با تدوین و اجرای قرارداد گفت: قرارداد باید دارای شفافیت بوده و وظایف طرفین قرارداد، خصوصیات، چارچوب و شاخصه ها تبیین و تعیین شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در محصول گندم شرکت غله مابه التفاوت قیمت ثبت شده در قرارداد با قیمت تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را پرداخت می کند، نوع قرارداد در خرید تضمینی و قراردادی گندم سه جانبه است که البته اگر خود شرکت غله خریدار باشد، قرارداد می تواند دو طرفه باشد.

 فتحی به تفاوت نوع قرارداد محصول گندم با سایر محصولات در خرید قراردادی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قیمت محصول گندم به صورت تضمینی تعیین و خریداری می شود، امکان رقابت و نوسان قیمت در زمان برداشت محصول وجود ندارد و می توان بدون انتظار برای تعیین قیمت در زمان برداشت محصول، قرارداد تنظیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه کشت قراردادی به نوعی همان خرید توافقی است، گفت: در کشت قراردادی این مزیت برای طرف قرارداد با کشاورز وجود دارد که با تامین برخی ملزومات مثل کود و تجهیزات از تسهیلات بانک استفاده کرده و در زمان برداشت هزینه ملزومات استفاده شده را از قرارداد ثبت شده کم کند.

وی افزود: از طرفی برای کشاورز هم این مزیت وجود دارد که محصول تولید شده با کیفیت بیشتر و تعیین خریدار از قبل و کاهش حق بیمه اقدام به کشت محصول خواهد کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: کشت قراردادی می تواند برای هر دو طرف قرارداد یک معامله برد- برد باشد در صورتی که هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند.

 فتحی با بیان اینکه در مرحله اول اجرای کشت قراردادی، کشاورزان شاخص در تولید محصولات مختلف کشاورزی برای اجرای طرح کشت قراردادی باید شناسایی شده و به طرف قرارداد معرفی شود، گفت: بعد از آن با برگزاری جلسات بین طرفین می توان برای بهبود قرارداد و تببین دستورالعمل ها و تعهدها اقدام کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید