Iranian Agriculture News Agency

فتحی:

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: آبخوان داری در کنار آبخیز داری می تواند از هدررفت آبهای موجود جلوگیری کرده و به بازگرداندن آنها به چرخه تولید کشاورزی کمک کند.

آبخوان داری در کنار آبخیز داری از هدررفت آبهای موجود جلوگیری می کند

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی محیطی است که علوم و فنون کشاورزی در آنجا مورد تحقیق و آزمون قرار می گیرند، گفت: آبخوان داری به عنوان یکی از روشهای مدیریت پایدار آب پس از بررسی و تحقیق و تایید در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی باید در پروژه های واقعی با برنامه ریزی مناسب مورد استفاده قرار گرفته و با ترویج در بخش کشاورزی به توسعه کشاورزی و افزایش تولید منجر شود.

 وی به ایجاد ارتباط نزدیک و هماهنگ بین زیربخشهای کشاورزی تاکید کرد و گفت: ارتباط مناسب و تعریف شده بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان با منابع طبیعی و آبخیزداری استان می تواند به اجرای پروژه های آبخوان داری در کنار آبخیزداری کمک کند  و به این ترتیب می تواند از هدر رفت آب‌ های موجود جلوگیری کرده و به بازگرداندن آنها به چرخه تولید کشاورزی کمک کند که در این صورت باعث تقویت و بهبود وضعیت آبخوان ‌ها شده و از فرونشست آنها جلوگیری کند، مضاف بر اینکه این روش گام بسیار مؤثری در احیا و توسعه فعالیت‌ های جنگل و مرتع به شمار می‌رود.

 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه باید از ظرفیت های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان با کمک بخش خصوصی به نحو احسن استفاده شود، گفت: تمامی حوزه های بخش کشاورزی در مطالعات و دریافت مشاوره برای اجرای پروژه ها به صورت علمی و فنی از این فرصت و ظرفیت استفاده کنند.

 فتحی با اشاره به کمبود منابع آبی و استفاده از بذر اصلاح شده و مناسب برای زمین های کم آب بر گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان با تولید بذر مناسب و معرفی ارقام جدید به کشاورزان و آموزش آنها برای اجرای پروژه های کم آب بر، باید به افزایش تولید کمک کند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید