Iranian Agriculture News Agency

فتحی در گفتگوی اختصاصی با ایانا خبر داد:

رتبه دوم تولید سیب در کشور به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از برداشت 680 هزار تن محصول سیب درختی در استان آذربایجان شرقی در سالجاری خبر داد.

 برداشت 680 هزار تن محصول سیب درختی در استان آذربایجان شرقی

 اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی  با بیان اینکه رتبه دوم تولید سیب در کشور به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد افزود: با توجه به برآوردهای آماری مقدار تولید سیب درختی در سالجاری  بیش از 680 هزار تن می باشد که از این مقدار 68 هزار تن سیب تابستانه و ارقام محلی  و مقدار 612 هزار تن سیب پائیزه شامل 397 هزار تن ممتاز و درجه یک ، 143 هزار تن درجه 2 و 72 هزار تن درجه 3 می باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سیب مصرفی استان آذربایجان شرقی را حدود 100-120 هزار تن  اعلام نمود .

وی با بیان اینکه 38 درصد سیب برداشت شده را رقم گلدن ، 60 درصد مربوط به رقم رد و 2 درصد بقیه نیز به سایر ارقام اختصاص دارد ادامه داد: غالب ارقام باغات سیب از نوع رقم  رد و رقم گلدن  می باشد و با توجه به شرایط اقلیمی مرغوبیت و خاصیت انبارداری بالا دارای مزیت صادراتی بمی باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: 10 درصد سیب درختی در آذربایجان شرقی به ارقام تابستانه همانند سیب مشکی، گلاب، قره یاپراق، شیخ احمد، ساری آلما، قزل آلما و حدود 2درصد از باغات سیب استان نیز از نوع رویشی (سیب مالینگ پا کوتاه ) و شامل  ارقام فوجی ، دلبار استار (دورنگ فرانسوی) ، گالا، گلاب ، رد استارکینک ، برابرن  و ... بصورت پراکنده وجود دارد.

 فتحی افزود: شهرستان مراغه با تولید بیش از 300 هزار تن مقام اول و شهرستانهای  میانه با  120هزار تن و  اهر  با  93هزار تن و مرند 45 هزار تن  در استان  به ترتیب مقام دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید