Iranian Agriculture News Agency

ششمین جلسه کمیته فنی اداره کل دامپزشکی استان در طی سال در محل اتاق جلسه اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد.

 مسئولین فنی، بهداشتی دامپزشکی در باشگاه های سوارکاری ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، امیرحسین بهداد مدیرکل دامپزشکی استان در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در مورد مسائل فنی، بر راه اندازی و تجهیز بخشهای مختلف آزمایشگاه منطقه ای و مرجع تشخیص اداره کل دامپزشکی استان تأکید نمود.

 مهدی حامی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان نیز ضمن پیگیری و بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات جلسه قبل بر تشکیل نشستی با حضور رؤسای اداره نظارت بر بهداشت عمومی، اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی، شورای نظام دامپزشکی استان و نمایندگانی از هیأت سوارکاری و لزوم ساماندهی و استقرار دائم دامپزشکان مسئول فنی، بهداشتی در باشگاه های سوارکاری و تأیید پروانه باشگاه های سوارکاری توسط اداره کل دامپزشکی استان تاکید نمود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان نیز در این جلسه گزارشی از وضع بیماری مشمشه در استان ارائه نمود و ضمن قدردانی از زحمات تمامی ادارات دامپزشکی شهرستانهای مربوطه به ویژه اداره دامپزشکی شهرستان تبریز اظهار داشت: اداره دامپزشکی شهرستان تبریز با داشتن بیشترین سهم پیش بینی از تست مشمشه، تمام پیش بینی مربوط به این شهرستان را در زمینه انجام تستهای مشمشه در شش ماهه نخست سالجاری محقق ساخته است.

 جعفر شیرازی همچنین بر لزوم راه اندازی سریع آزمایشگاه مشمشه در اداره کل دامپزشکی استان تأکید نمود و این اقدام را موجب تسریع در جواب دهی به ارباب رجوع و جلب رضایت صاحبان اسبها و مالکان باشگاه های سوارکاری دانست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید