Iranian Agriculture News Agency

انوری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسکو از کاشت مزارع کلزا با دستگاه بذرکار کودکار جوی پشته کار برای اولین بار در مزارع بخش ایلخچی خبر داد.

کاشت مزارع کلزا با دستگاه مکانیزه برای اولین بار در ایلخچی

 رضا انوری در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با بیان اینکه این دستگاه امکان کاشت همزمان بذر و کود را بصورت کفکار فراهم می‌کند، گفت: فاروئرهای این دستگاه جویچه هایی را ایجاد و کارنده ها بذر و کود را داخل جویچه ها کشت می کنند.

وی افزود: همانطور که می دانیم شوری خاک باعث تجمع کاتیونها و آنیونها در خاک شده و نتیجه این امر ظهور برگها و تشکیل اولین میانگره ها در کلزا را به تأخیر می اندازد و پوشــش ســبز را کاهش می دهد اینکار مهمترین عاملی است که باعث می شود حرکت شوری به سمت پشته های ایجاد شده تسریع شود و بدین ترتیب بذرهایی که در کف جویچه ها کاشته شده اند بستر مناسبی برای رشد داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو ادامه داد: در راستای تحقق شعار امسال و هم راستا با اهداف طرح احیای دریاچه ارومیه، امسال در منطقه به کشت دانه های روغنی بخصوص کلزا بصورت مکانیزه و توسط دستگاه بذرکار کودکار جوی پشته کار اهتمام بیشتری ورزیده شده است.

 انوری اضافه کرد: هدف این است که کشاورزان با مقایسه عملی مزایای کاشت بصورت مکانیزه و معایب کاشت دستی و نتایج مثبت کاشت با دستگاه کودکار بذرکار جوی پشته کار، در مقابله با شوری خاک، روند کاشت با این دستگاه در سالهای آتی سیر صعودی داشته باشد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید