Iranian Agriculture News Agency

صیادی تاکید کرد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به آغاز زمان کشتهای پائیزه به ویژه کشت گندم، جو و کلزا بر ضرورت توجه کشاورزان به مسائل فنی و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بهینه عوامل خسارتزا تاکید کرد.

کاهش خسارت کشاورزی با رعایت تناوب کشت پاییزه

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، علی صیادی با بیان اینکه استفاده از بذور بوجاری و گواهی شده مرغوب و متحمل به بیماریها در کاهش تراکم علفهای هرز و پیشگیری از بیماریهای شایع بسیار موثر است، گفت: ضدعفونی بذور با قارچکشهای توصیه شده برای پیشگیری از بیماریهای بذرزاد و رعایت تناوب زراعی کشت گندم و جو با سایر محصولات زراعی نظیر کلزا بعنوان اصلی ترین راهکار کاهش جمعیت و خسارت عوامل خسارتزا ضروری است.

وی با اشاره به اینکه کاشت در زمانهای مناسب توصیه شده توسط کارشناسان مدیریت زراعت و محققین مرکز تحقیقات در افزایش عملکرد موثر است، گفت: بسترسازی مناسب و استفاده از ردیفکارها به منظور کاشت یکنواخت و اصولی، رعایت میزان بذر مصرفی و تراکم بوته در هکتار ضروری است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرند با تاکید بر اینکه قبل از کشت گندم و جو بذور را با کودهای مخصوص، بذرمال کرده و سپس اقدام به کشت نمایند افزود: با توجه به اینکه بعد از کاشت بذر در خاک، جوانه‌زنی سریع و یکنواخت بسیار حائز بوده و اگر خاک خیلی سرد باشد، جوانه‌زنی با تاخیر انجام شده و حتی ممکن است باعث آسیب دیدن بذر شده و نیاز به کشت مجدد آن در خاک باشد تا مزرعه یکدست داشته باشیم؛ آغشته کردن بذر قبل از کشت با ترکیبات‌ آلی مثل اسید هیومیک می‌تواند فسفر در دسترس بذر را افزایش داده و باعث رشد سریع و ظهور زودهنگام ریشه شود؛ همچنین آغشته کردن بذر با کودهای حاوی عنصر روی، ظهور برگچه و جوانه‌زنی را به شدت سرعت بخشیده و مزرعه طی روزهای کمتری به شکل یکدست سبز می‌شود.

 صیادی با بیان اینکه رعایت اصول تغذیه با نظر کارشناسان تغذیه برای افزایش مقاومت به بیماریها و پیشگیری از ورس (خوابیدگی) افزایش عملکرد در واحد سطح ضروری است، به بازدید مستمر کشاورزان از مزارع گندم و جو و ارائه نمونه های مشکوک به بیماری و حاوی آفت به کارشناسان حفظ نباتات مراکز جهادکشاورزی دهستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی برای اخذ مشاوره و راهنماییهای لازم و اقدامات کنترلی به موقع تاکید کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید