Iranian Agriculture News Agency

انوری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو از اجرای طرح ردیابی نماتدهای خسارتزای گیاهی با اولویت نماتد گره ریشه در گلخانه های شهرستان اسکو خبر داد.

ردیابی نماتدهای خسارتزای گیاهی با اولویت نماتد گره ریشه در گلخانه های اسکو

رضا انوری در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: نماتدهای انگل گیاهی دارای اهمیت اقتصادی بالایی هستند بیش از 50 جنس نماتد انگل گیاهی وجود دارد که به طرق گوناگون گیاهان را پارازیته می کنند و به دلیل آنکه بیشتر آنها در خاک زندگی می کنند، یکی از بیشترین مشکلات آفتی را از نظر شناسایی، تشریح و کنترل، نشان می دهند و آسیب آنها معمولاً از سوی کشاورزان و مشاوران مدیریت آفات ناچیز گرفته می شود، اما تخمین زده شده که تقریبا 12.3 درصد از تولیدات محصول جهان در نتیجه خسارت نماتدهای انگل گیاهی از بین می رود.

وی با بیان اینکه چنانچه سیستمهای ریشه گیاهان از این خسارات سالم نگه داشته شوند و از حمله نماتدها نیز حفظ شوند، سایر بیماریها نیز کاهش خواهد یافت ادامه داد: کنترل نماتدهای انگل گیاهی جهت بهبود رشد گیاهان  و در نتیجه آن افزایش عملکرد محصولات، با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان و افزایش نیازهای غذایی آنها، به نظر می رسد امری لازم و اجتناب ناپذیر باشد و قدم اول مدیریت این عوامل خسارتزا ردیابی و شناسایی مناطق آلوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو افزود: این طرح توسط واحد حفظ نباتات شهرستان و در سالزراعی جاری اجرا گردید که نمونه های خاک و ریشه از گلخانه های سبزی و صیفی شهرستان اسکو جمع آوری و نمونه ها به روش الک و سانتریوفوژ جداسازی، اسلایدهای موقت تهیه و مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بعد از بررسی ها و شناسایی گلخانه های آلوده راهکارهای مدیریتی جهت به حداقل رساندن خسارت ارائه گردید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید