Iranian Agriculture News Agency

طایری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند از بررسی عملکرد ارقام مختلف گندم دیم در این شهرستان خبر داد.

بررسی عملکرد ارقام مختلف گندم دیم در قالب طرح پی وی اس در شهرستان هوراند

 احد طایری در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن اعلام این خبر گفت: باتوجه به اینکه گندم یک محصول استراتژیک می باشد بنابراین تحقیقات متعددی در کشور روی این محصول صورت گرفته است و بر این اساس برای بررسی عملکرد ارقام مختلف گندم در روستای ازناب سفلی در مزرعه یکی از بهره برداران که از لحاظ آب و هوایی یک منطقه گرم و خشک شبیه آب و هوای منطقه مغان می باشد مورد کشت و بررسی قرار گرفت در این طرح 6 رقم گندم به نام های ایوان، کوهدشت، زاگرس، آفتاب، چمران و قابوس در شرایط یکسان در قالب طرح PVS (کشت ارقام مشارکتی) به صورت دیم اجرا شد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که منطقه با خشکسالی شدید مواجه بود و اکثر مزارع با افت تولید 40 - 60 درصد مواجه بودند مزرعه مورد نظر به لحاظ کشت به موقع با دستگاه کشت مستقیم، کود دهی به موقع و محلول پاشی با کود کامل و اوره و مبارزه با علف های هرز عملکرد قابل قبولی داشت.

 طایری ادامه داد: رقم ایوان از لحاظ رشد رویشی نسبت به بقیه ارقام بهتر بود که اگر در مراحل آخر رشد با تنش خشکی مواجه نبود به مراتب عملکرد بیشتری داشت. رقم ایوان بیشترین عملکرد(1437 کیلوگرم در هکتار) را داشت و به ترتیب ارقام کوهدشت، چمران، زاگرس، آفتاب و قابوس در رتبه های بعدی قرار داشت که قابوس با 925 کیلو گرم در هکتار کمترین عملکرد را داشت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید