Iranian Agriculture News Agency

نقیلی در گفتگو با ایانا خبر داد:

تسهیل در شرایط محیط کسب و کار و فعالیت‌های کشاورزی هدف کمیته تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

برنامه های سال 1400 بخش کشاورزی استان و عملکرد کمیته تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی اعلام شد.

احیای 26 واحد راکد بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی و بازگشت  به چرخه تولید

نادر نقیلی در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان در رابطه با نشکیل کمیته تولید بخش کشاورزی استان، گفت: با عنایت به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" و با دستور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، کمیته ای ذیل گروه کاری آب و کشاورزی و ذیل کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال ، تحت عنوان کمیته تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با ریاست رئیس سازمان و دبیری معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی با عضویت معاونت ها و مدیریتهای سازمان و با هدف شناسایی مشکلات و موانع تولید در زیربخشهای مختلف کشاورزی و ارائه راهکار برای رفع محدودیتها و موانع در اول سال 1400 با استناد به برنامه ها و اسناد بالادستی تشکیل گردیده است.

وی با بیان اینکه اهداف این کمیته مشتمل بر سه محور اصلی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می باشد افزود: مهمترین اهداف این کمیته تسهیل در شرایط محیط کسب و کار و فعالیت‌های کشاورزی، تلاش در تأمین مالی طرح های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تامین سرمایه در گردش موردنیاز بخش، بهره گیری از ظرفیت قانون رفع موانع تولید در استان، سرمایه‌گذاری در تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، تامین اعتبارات تملکی جهت پروژه های زیرساختی متناسب با سهم بخش کشاورزی از اشتغال و تولید استان، جلب مشارکت در افزایش تولید محصولات کشاورزی، توانمندسازی تشکل‌ها، انجمن ها و تشکیلات صنفی و برنامه ریزی و تعامل در جهت هماهنگی با گروه های کاری مرتبط و دستگاه های ذیربط و فراسازمانی در تأمین به موقع، به اندازه و با کیفیت نهاده های مورد نیاز تولید در بخش کشاورزی و نیز بازاریابی و ترویج نظام مند جهت تأمین حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان می باشد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: در این راستا پیگیری ها، هماهنگی ها و تعامل با دستگاه های زیربخشی و فراسازمانی بخش کشاورزی استان در استخراج برنامه های واحدهای تخصصی در سال 1400 بر اساس شعار سال انجام گرفته است.

 نقیلی در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با بیان اینکه در این جلسه عملکرد برنامه ای و نیز اعتباری بخش کشاورزی استان از نظر اعتبارات ملی و استانی در سال 99 نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: راهکارهای لازم در خصوص ادامه برنامه ها در سال 1400 اتخاذ گردیده و برنامه سالجاری مورد در قالب طرح ها و پروژه های دولتی و خصوصی توسط مهندس قادری، مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه گردید.

وی افزود: مهمترین قسمت شعار سال، استخراج موانع تولید در بخش کشاورزی است که بخش اعظم این موانع احصا شده است و در طول سال نیز تلاشها برای شناسایی موارد جدید و رفع این موانع انجام خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: مجموعاً در سال 1399، 86 جلسه تشکیل شده که تاکنون 26 واحد نیمه تمام، نیمه فعال و راکد، فعال شده و در راستای حمایت و فعال سازی این واحدها، مجموع مصوبات واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان 129 مورد می باشد که مصوبات 89 واحد اجرا شده و 40 مورد در دست اجرا می باشد. در این رابطه مشکلات واحدهای نیمه تمام، نیمه فعال و راکد نیز استخراج شده و در حال مراوده برای رفع موانع تولید می باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید