Iranian Agriculture News Agency

برنامه روز مزرعه گندم با هماهنگی اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جلفا در راستای برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان و بهره برداران با حضور محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاون فنی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و کشاورزان پیشرو با حضور حجت الاسلام والمسلین سلامی در محل مزرعه تحقیقی- ترویجی برگزار شد.

 برگزاری روز مزرعه گندم در شهرستان جلفا

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، رضا عباسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا با اشاره به اینکه روز مزرعه موقعیتی است که نمود عینی یک فعالیت یا یافته نوین علمی، توسط محقق در ایستگاه‌های تحقیقاتی یا در واحد تولیدی در معرض دید بهره‌برداران، مروجان یا سایر افراد و واحدهای ذینفع قرار می‌گیرد گفت: هدف از برگزاری روز مزرعه بهبود نگرش و آگاهی بهره‌برداران نسبت به پروژه‌ها و طرحهای تحقیقاتی و ایجاد گرایش و جلب مشارکت بهره‌برداران نسبت به انجام طرحهای تحقیقاتی کاربردی، افزایش عمق و دامنه یادگیری بهره‌برداران از طریق حضور ایشان در جریان اجرای طرحهای تحقیقاتی به جای انتقال یک جانبه یافته‌های تحقیقاتی، آگاهی محققان از مسائل و مشکلات بهره‌برداران و هدایت هر چه بیشتر طرحهای تحقیقاتی کاربردی به سوی خواسته‌ها، مسائل روز و نیازهای واقعی بهره‌برداران و ایجاد میل و رغبت به مطالعه و تحقیق در مروجان و کارشناسان ترویج است.

روح پرور محقق مرکز تحقیقات استان نیز توضیحاتی در رابطه با مقایسه عملکرد لاین امید بخش گندم نان با رقم شاهد حیدری تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد داده و در پایان از مزارع بازدید ودر طول ‌بازدید به پرسش‌های مختلف شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید