Iranian Agriculture News Agency

خیری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب از اجرای روز مزرعه PVS ارقام مشارکتی گندم در این شهرستان خبر داد.

اجرای روز مزرعه «PVS» ارقام مشارکتی گندم در شهرستان بناب

 روح اله خیری در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن اعلام این خبر گفت: امروزه در اکثر نقاط جهان به منظور تسهیل و تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان از روشهایی مانند PVS، مزارع تحقیقی - ترویجی و مزارع الگویی استفاده می گردد.

وی ادامه داد: در این روش جدیدترین ارقام بذری اصلاح شده تجاری در مزارع کشاورزان پیشرو که اراضی آنها در مسیر تردد زراعین باشد به صورت مقایسه ای کشت و در مراحل مختلف رشد گیاه برای زارعین بازدیدهای میدانی ترتیب داده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب با بیان اینکه اداره ترویج این مدیریت با همکاری واحد زراعت با اجرای 3 مزرعه PVS گندم و جو آبی و ذرت علوفه ای هر کدام در سطح نیم هکتار در چهار سال متوالی، پیشرو اجرای این گونه مزارع می باشد گفت: مزرعه PVS گندم آبی در سال جاری با مساحت نیم هکتار در اراضی دیزج ناولو شهرستان بناب به همت آقای احمد ولی زاده کشاورز پیشرو منطقه با کشت 2 رقم زرینه و حیران و 4 لاین 5022، 5023، CD91-12،  IWW18-4 و رقم شاهد (پیشگام) که رتبه اول سطح زیرکشت گندم منطقه را دارد، اجرا گردیده است.

 خیری با بیان اینکه در این مزرعه کلیه مراحل فنولوژیکی ارقام مشارکتی و شاهد جهت معرفی رقم یا لاین برتر نسبت به شاهد، با نهایت دقت مورد مطالعه، مقایسه، تجزیه و تحلیل قرار می گیردادامه داد: در این روز مزرعه که با استقبال کشاورزان برخوردار بود، از نزدیک و به عینه کشاورزان ارقام و لاینهای گندم کشت شده در مزرعه را با هم و با رقم شاهد مورد مقایسه قرار دادند و آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص اطلاعات ارقام دراختیار کشاورزان قرار گرفت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید