Iranian Agriculture News Agency

خیری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب از برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی برای اولین بار در این شهرستان خبر داد.

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی برای اولین بار در بناب

روح الله خیری در حاشیه جلسه تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی بعنوان رئیس کمیسیون در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: لزوم اجرایی نمودن استقرار ساختار جدید نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و در این راستا جلسه تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب برگزار شد.

وی در راستای اجرایی نمودن طرح، استفاده از توانمندیهای اعضای نظام صنفی شهرستان را ضروری دانسته و گفت: هدف از برگزاری جلسه تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف بوده و با اهدای حکم به مهندس ناصر رشیدنیا رئیس اداره تعاون روستایی، وی بعنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف معرفی گردیده و مسئول تشکیل دبیرخانه اصناف کشاورزی در محل اداره تعاون روستایی شهرستان بناب شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب ادامه داد: مقرر گردید همزمان با تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی و صدور حکم، اقدامات اولیه جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان در محل اداره تعاون روستایی شهرستان صورت پذیرد.

 خیری اضافه کرد: همچنین مقرر شد نظام صنفی کشاورزی نسبت به احصای لیست اعضای نظام صنفی شهرستان دارای پروانه فعالیت معتبر به تفکیک 7 رشته جهت بررسی حد نصاب تشکیل اتحادیه های مربوطه اقدام و دومین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی جهت بررسی لیست احصاء شده اعضای نظام صنفی کشاورزی برای تصمیم گیری تشکیل اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل حد نصاب تشکیل اتحادیه صنفی برگزار شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید