Iranian Agriculture News Agency

زارع تالی در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراب از عزم جدی این مدیریت برای تشکیل پرونده صدوراسناد جهت اراضی کشاورزی این شهرستان خبرداد.

صدور اسناد اراضی کشاورزی برای روستاهای سراب

نادر زارع تالی در جمع اهالی وکشاورزان روستاهای شالقون و دانباران از توابع شهرستان سراب در گفتگو با خبرنگار ابانا در آذربایجان شرقی ضمن تقدیر وتشکر از کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی، ادارات منابع طبیعی وثبت اسناد شهرستان سراب گفت: پرسنل امور اراضی وسایرکارشناسان دست اندرکار به صورت هفتگی در روستاهایی که رفع تداخل اراضی ملی وکشاورزی درآنها پایان یافته، حضور پیداکرده و از نزدیک با کشاوزران دیدار می کنند و در این دیدارها که در مکانهای عمومی روستا و باحفظ فاصله اجتماعی برگزار می شود ، به سئوالات کشاورزان دراین رابطه پاسخ می دهند.

وی افزود: در راستای رفع تداخلات اراضی ملی وکشاورزی در بیست روستای این شهرستان ، تلاش برای رفع تداخل اراضی سایر روستاها ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراب ادامه داد: با صدور اسناد برای اراضی کشاورزی ، مشکلات عدیده ای که کشاورزان در این حوزه با آن مواجه هستند، برطرف خواهدشد.

 زارع تالی در پایان خاطرنشان کرد: صدورکلیه انواع مجوز برای فعالیت های کشاورزی منوط به ارائه سند رسمی است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید