Iranian Agriculture News Agency

صیادی در گفتگو با ایانا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با بیان اینکه گردو بعنوان یک محصول پربازده و سودآور بخصوص در مناطق کوهستانی این شهرستان مورد استقبال باغداران می باشد گفت: شناسایی زمین های شیب دار و حمایت مدیریت جهاد کشاورزی در قالب طرح تغییر الگوی کشت در اراضی شیبدار در حال اجرا است.

حمایت جهاد کشاورزی در قالب طرح تغییر الگوی کشت در اراضی شیبدار شهرستان مرند

علی صیادی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی  ضمن بیان اینکه مساحت کل باغهای شهرستان مرند بیش از11 هزار هکتار بوده که از این مساحت بیش از 1307 هکتاردرختان گردو می باشد گفت: در طول سه سال گذشته از 1307 هکتار سطح زیرکشت درختان گردو در شهرستان درسال 1398 مقدار دوازده هکتار، در سال 1399 پانزده ونیم هکتار و امسال 18هکتار جمعاً حدود 45.5 هکتار وکلا 4550 اصله درخت از باغات گردوی شهرستان مکانیابی و سرشاخه کاری صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه تعویض تاج باغات نابالغ نسبت به بالغ از اولویت بیشتری برخوردار می باشد، افزود: چون درختان در مرحله نابالغ به باردهی نرسیده‌اند حذف یا کاهش محصول ناشی از تعویض تاج ناچیز است و با توجه به اینکه حجم تاج درخت کم بوده و نیز قطر شاخه‌ها کوچک است از این رو هزینه‌های اجرایی آن نیز کمتر است.

 معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با بیان اینکه بهره برداران و تولیدکنندگان محصول گردو در مناطق مختلف شهرستان مرند عمدتاً از ارقام بذری و محلی استفاده کرده اند که نوعاً از تنوع ژنتیکی بالاو عدم یکنواختی و حساسیت به آفات و بیماریها برخوردار هستند گفت: واقعیت این است که هیچ حرکتی بدون داشتن تحقیقات و مطالعه همه جانبه به نتیجه مطلوب نمی رسد و یکی از اهداف سازمان جهاد کشاورزی استان ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، اصلاح نژاد است تا ارقامی با بازدهی بالا و مقاوم تولید کنند، زیرا این گونه ها در مناطق مختلف پراکنده و توسط باغداران تقویت شده اند باغداران از روشهای نوین باغداری استفاده نمی کنند بعبارت دیگر باید با برنامه ریزی صحیح و جامع از باغداری سنتی و معیشتی بسوی باغداری حرفه ای حرکت کنیم.

صیادی افزود: گردو بعنوان یک محصول پربازده و سودآور بخصوص در مناطق کوهستانی شهرستان مورد استقبال باغداران بوده و شناسایی زمین های شیب دار و حمایت مدیریت جهاد کشاورزی در قالب طرح تغییر الگوی کشت در اراضی شیبدار در حال اجرا می باشد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید