Iranian Agriculture News Agency

فتحی:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با مجوز و نسخه واحدی نمی توان مشکل استانها در امر تولید را حل کرد.

با مجوز و نسخه واحدی نمی توان مشکل استانها در امر تولید را حل کرد

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی  در جلسه ستاد مقابله و پیشگیری از آنفولانزای فوق حاد پرندگان گفت: سازمان دامپزشکی، اتحادیه دام و نیز افراد صاحب نظر در این زمینه می بایستی با برگزاری جلسات و تبادل افکار در مورد عوامل موثر در کاهش تولید و کاهش پولت ریزی به  یک جمع بندی و تحلیل ثابت دست یابند این نتیجه گیری و توافق در مورد فاکتورهای موثر زمینه را برای تشخیص تطابق آن با واقعیت فراهم خواهد نمود از این رو انجام بررسی های جدی کارشناسی را  برای پیشبرد تصمیمات مشترک ضروری قلمداد کرد.

وی با تاکید بر اینکه کارشناسان ودامپزشکان استانی قطعاً ویقیناً تسلط و احاطه بیشتری بر شرایط استانی دارند افزود: از ظرفیت این کارگروه های استانی باید نهایت استفاده را برد در هر تولیدی که اتفاق می افتد چه تخم مرغ یا گوشت مرغ کلیه بخشهای دخیل در تولید اعم ازتولیدکننده که نقش اول را ایفا می نماید واتحادیه ها به عنوان نماینده تولیدکنندگان، سازمان دامپزشکی به عنوان تامین کننده سلامت و بخش پشتیبانی و هربخش دیگری که در تولید نقش داشته باشد می توانند درقالب کمیته در تصمیم های اتخاذ شده مشارکت نمایند که بعنوان مثال آیا صدور مجوز 2 دور پولت ریزی مطلوب خواهد بود یا تنها یک دور جوابگوست؟ لذا دستیابی به تحلیل مناسب درقالب این کمیته عملی میسر است.

 فتحی با اشاره به اینکه با مجوز و نسخه واحدی از سوی مرکز نمی توان مشکل استانها در امر تولید را حل نمود گفت: تشخیص مشکلات موجود و ارائه نسخه راه حل باید در درون استان انجام گیرد و ارائه راه حل از سوی هر بخش دخیل در امر تولید را مورد ستایش قرار داد ولو اینکه در این راه اشتباهاتی نیز صورت گیرد.

وی این اشتباهات را از این منظر که در جهت حل مشکلات تولیدکنندگان استانی صورت گرفته است قابل پذیرش و چشم پوشی قلمداد نمود و افزود: سازمانهای نظارت و بازرسی نیز همواره بر نتایج خرد جمعی حرمت قائل اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر این امر که خروجی تمامی بخش های تولیدکننده، تامین کننده سلامت و پشتیبانی تولید است، گفت: هر کدام از این بخش ها هر زمانی که تصمیم گیری در مورد مسئله ای را لازم دانست، باید با همفکری و مشورت با دیگر بخشها به بیان موضوع و یا ارائه راه حل بپردازد از این رو تصمیم گیری های صورت گرفته در کمیته مذکور فصل الخطاب حل مشکلات تولید در این زمینه است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید