Iranian Agriculture News Agency

برنو تاکید کرد:

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مهندسی معکوس و استفاده از خطوط تولید بروز و مورد استفاده در کشورهای پیشرفته می تواند نیازهای مدنظر جامعه را برطرف کند.

 نتایج مطلوب در اجرای طرح بر پایه علم و تحقیق

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، ایاز برنو در جلسه هم افزایی و بازدید از مرکز رشد و نوآوری کشاورزی دانشگاه تبریز با تاکید بر اجرای علمی و تحقیقاتی طرحها بخش کشاورزی گفت: قطعاً پروژه هایی که بر پایه علم و تحقیق برنامه ریزی و اجرا گردند نتایج مطلوبی به همراه خواهند داشت.

وی افزود: طرح هایی که به صورت علمی اجرا شده اند دارای تنوع تولید و کیفیت مناسبی هستند، اما متاسفانه فرآیند تولید تا مصرف طولانی است و محصولات زمانی که به دست مصرف کننده می رسد قسمتی از کیفیت خود را از دست می دهد.

 برنو به ضایعات کم در محصولات تولید شده با همکاری مرکز رشد و نوآوری بخش کشاورزی دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: میزان ضایعات با توجه به علمی بودن فرآیندهای تولید خیلی کم بوده و در برخی محصولات مثل انگور به صفر رسیده است.

وی به رویکرد مرکز رشد و نوآوری بخش کشاورزی دانشگاه تبریز تاکید کرد و افزود: با ایده پردازی و نوآوری در تولید محصولات و طراحی خطوط تولید جدید می توان آینده ایده آلی را متصور شد اما در حال حاضر تنها با استفاده از روشهای موجود جدید و استفاده از خطوط تولید بروز و مورد استفاده در کشورهای پیشرفته می تواند نیازهای مدنظر جامعه را برطرف کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان به چالشهای حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دستگاه های خطوط تولید هر دو سال یک بار بروز رسانی می شوند و سرعت تغییرات در صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهان زیاد است، باید با همکاری دانشگاه و استفاده از علم روز سرعت پیشرفت در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی افزایش یابد.

 برنو به مورد تایید بودن سیستم ها و ماشین آلات صنایع تبدیلی و تکمیلی تولید شده در مرکز رشد بخش کشاورزی دانشگاه تبریز تاکید کرد و افزود: همواره امنیت و اعتماد کشاورزان و بهره برداران به ماشین آلات مورد نیاز در تولید محصول اهمیت دارد و این اعتماد با توجه به ماهیت این مراکز به وجود آمده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید