Iranian Agriculture News Agency

فتحی تاکید کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: کشاورزی قراردادی می تواند به ساماندهی شبکه توزیع مرغ در سطح استان کمک کند.

تنظیم بازار قیمت مرغ با کشاورزی قراردادی بین اتحادیه مرغداران و مرغداران

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه ساماندهی شبکه توزیع مرغ در سطح استان، با بیان اینکه تولید قراردادی می تواند گرهی از مشکلات مرغداران استان را باز کند گفت: قرارداد بین مرغداران و اتحادیه می تواند به متمرکز شدن مدیریت منجر شود که در این صورت با برنامه ریزی مناسب، ساماندهی کشتار و توزیع مرغ میسر شده و در تعیین قیمت نیز موثر خواهد شد.

وی با تاکید بر توسعه مرغداری های کوچک مقیاس با استفاده از کشاورزی قراردادی گفت: با توجه به اینکه بیشتر مرغداری های سطح استان واحد های کوچک مقیاس هستند، اگر به تولید قراردادی روی نیاورند در رقابت با واحدهای بزرگ و صنعتی از میدان خارج خواهند شد. وی افزود:اگر یک طرف قرارداد اتحادیه مرغداران باشد مطمعناً می تواند در آینده تاثیرات مثبتی داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به مزیت های رقابتی کشاورزی قراردادی در حوزه مرغداری ها با مدیریت واحد اشاره کرد و گفت: مدیریت واحد در مرغداری ها می تواند از ورود و خروج افراد مختلف به مرغداری ها و بروز انواع بیماری ها جلوگیری کرده ، توزیع نهاده ها به صورت دقیق و متناسب با میزان مصرف پخش شده و تصمیمات توسط یک گروه تخصصی و آشنا به کلیه قوانین گرفته می شود که این به نفع تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود.وی افزود: اتحادیه ها نیز می توانند به غیر از اینکه زبان گویای برنامه ها و اقدامات بین مرغداران و جهاد کشاورزی و جامعه باشند ، در اجرای برنامه ها و حضور در عرصه تولید خود را نشان دهند.

 فتحی در ارتباط با تاثیر کشاورزی قراردادی در حوزه مرغداری گفت: اگر اتحادیه مرغداران بتواند تولید قراردادی با مرغداران را به نتیجه برساند می تواند با همکاری با شرکت پشتیبانی به تنظیم بازار قیمت مرغ کمک کند و تولید کننده زیان ده نخواهد بود.

وی با بیان قدرت بالای چانه زنی واحد های بزرگ گفت: در سالهای اخیر کشتارگاه ها برای کسب سود بیشتر برنامه کشتار را خودشان تعیین می کنند و مرغداری های کوچک مقیاس مجبورند مطابق برنامه کشتارگاه عمل کنند، اما مرغداری های صنعتی و بزرگ این توانایی را دارند که در مواقع مورد نظرشان مرغ ها را به کشتارگاه بفرستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به ظرفیت اتحادیه ها و تعاونی های حوزه دام تاکید کرد و گفت: زمان آن رسیده که اتحادیه ها با انجام مدیریت واحد و با برنامه ریزی های دقیق برای اجرای کشاورزی قراردادی اقدام کنند و مرغداری های کوچک مقیاس را با اداغام مدیریتی توسعه داده و شبکه توزیع مرغ و نهاده ها ی دامی را سازماندهی کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید