Iranian Agriculture News Agency

نظمی در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین گفت: برای اولین بار از سیستم تولید گراس- لگوم (کشت مخلوط ماشک با جو) و کشت خالص لگوم در این شهرستان خبر داد.

اجرای سیستم تولید گراس - لگوم و کشت خالص لگوم در شهرستان خداآفرین

 رشید نظمی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: این مدیریت در راستای توسعه کشت نباتات علوفه ای دیم امسال برای اولین بار در سطح شهرستان به کشت 10 هکتار نباتات علوفه ای( 9هکتارکشت خالص و1 هکتار کشت مخلوط ) اقدام نمود.

وی با بیان اینکه کشت مخلوط که نوعی از روش Mixed cropping است و برای تولید علوفه مخصوصاً برای سیستم های تولید علوفه گراس - لگوم خوب است گفت: این روش دارای مزایای زیادی است وچون در آن حداقل دو گونه زراعی به طور همزمان کشت می شود و اکوسیستم کشاورزی تقریباً مشابه اکوسیستم طبیعی اجرا می شود علاوه بر اینکه این سیستم یک منبع تولید علوفه برای دامداران منطقه می باشد در راستای تولید پایدار جایگزین تناوب زراعی آیش – غلات می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین ثبات و پایداری عملکرد در طول سالها و فصلها ، استفاده بهتر از منابع رشد ، کنترل بهتر علفهای هرز، آفات و بیماریها و کنترل فرسایش خاک را از مزایای دیگر آن برشمرده و ابراز امیدواری کرد: با اجرای روشهای تولید جدید و همسو با طبیعت می توان ضمن ایجاد تنوع محصول و تنوع تولید برای کشاورز تنوع درآمد ایجاد کرده و زمینه را برای ایجاد کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی ارگانیک، کشاورزی حفاظتی و کشاورزی پایدار هموارتر کرد و به طور چشمگیری از خطرات ناشی از کاربرد انواع سموم شیمیایی کشاورزی متداول کاست.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید