Iranian Agriculture News Agency

کریمی در گفتگو با ایانا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه ضمن بازدید از مزارع در شهرستان بر لزوم مبارزه به موقع با آفت سن غلات در مزارع غلات تاکید کرد.

لزوم کنترل و مهار به موقع آفت سن غلات در مزارع شهرستان مراغه

 اسماعیل کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ روزافزون ﮔﻨﺪم و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻣﺰارع آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻦ ﻏﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرت وﺟﻮد دارد، اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و حتماً باید با نظارت کارشناسان و در زمان مناسب انجام شود تا  هم از استفاده بیش از حد سموم و خسارت به محیط زیست جلوگیری شود و هم کارایی و اثربخشی استفاده از سموم افزایش یابد.

وی ادامه داد: آفت سن غلات یکی از مهمترین آفات کشاورزی است که همه ساله به هزاران تن محصول گندم در کشور خسارت وارد می کند و از لحاظ کمی باعث کاهش تولید شده و پوره های آفت نیز از لحاظ کیفی به دانه های گندم خسارت وارد می کند و باعث چروکیدگی و از بین رفتن خاصیت نانوایی محصول می شود. 

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مراغه گفت: با حضور کارشناسان شبکه مراقبت در مزارع زیر کشت غلات شهرستان، اولین ریزش سن در تاریخ ٢١ فروردین ماه به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام شد که پس از بررسیهای لازم از تاریخ ٢٧ فروردین ماه مبارزه با سن مادر در سطح ٣٠٠ هکتار از مزارع انجام گردیده و ادامه دارد، بهترین زمان مبارزه با سن مادر وقتی است که بیشترین جمعیت سن های موجود در اماکن زمستان گذران محل خود را ترک و تخلیه کرده باشند.

 کریمی اصل خاطر نشان کرد: مهار نشدن آفت سن غلات علاوه بر اینکه می تواند محصول کشاورزان را از بین ببرد، موجب تشدید این آفت در سال آینده می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید