Iranian Agriculture News Agency

اسدی در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اهر گفت: با توجه به شرایط باغات جهت تغذیه بهینه و در راستای تولید بیشتر در واحد سطح اجرای عملیات تغذیه باغات در سال جهش تولید انجام پذیرفته است .

اجرای عملیات تغذیه با چالکود در 400 هکتار از باغات شهرستان اهر

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با بیان اینکه با توجه به شرایط باغات جهت تغذیه بهینه ودر راستای تولید بیشتر در واحد سطح اجرای عملیات تغذیه باغات در 400 هکتار و عملیات فروت ست در 2500 هکتار  از باغات شهرستان در سال جهش تولید انجام پذیرفته است گفت: این عملیات با هدف بهینه کردن مصرف کود برای حصول به کشاورزی پایدار، تولید مستمر با حداکثر عملکرد کمی و کیفی، حفظ محیط زیست و کاهش هزینه‌های تولید و حفاظت از منابع خاک و آب انجام گرفته است.

وی افزود: برای نیل به این هدف ، کلاسهای آموزشی و ترویجی تحت عنوان مصرف بهینه کود در باغات و استفاده از فروت ست  توسط مروجین پهنه و کارشناسان مدیریت در سطح روستاهای شهرستان به‌ صورت مستمر برگزار و ضمن اطلاع‌رسانی و توزیع اطلاعیه ها و نشریه‌های فنی مرتبط باغداران را به اجرای عملیات چالکود ترغیب نموده و جهت اجرای صحیح تغذیه و کوددهی، و اجرای فروت ست و محلولپاشی جهت افزایش باردهی درختان میوه  از مراحل اجرای طرح بازدید و باغداران را راهنمائی می‌نمایند و برای نیل به شرایط ایده‌آل استعمال نسبت کودی توصیه شده در عملیات چالکود و فروت ست از سوی کارشناسان مدیریت انجام می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر با اشاره به اینکه روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می‌باشدادامه داد: چالکود زمستانه باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفادة درخت در اول فصل رشد گیاه می‌باشد ؛ به دلیل حضور آهک فعال در خاکهای آهکی، زیادی بیکربنات در آبهای کشاورزی، کمی مواد آلی، مصرف غیرصحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، کمی تحرک اکثر کودهای مصرفی بخصوص کودهای فسفاته و ریزمغذی‌ها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار انواع کمبودها هستند.

 اسدی با عنوان اینکه راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می‌باشد ادامه داد: شهرستان اهر با دارا بودن بیش از 7400 هکتار باغ  میوه و تولید بالای 150  هزار تن محصولات سر درختی مقام سوم استانی را در تولید سیب به خود اختصاص داده است.

وی در پایان از باغداران خواست برای تغذیه باغات خود بصورت چالکود و استفاده از مزایای فروت ست بهتر است که براساس نتایج تجزیه خاک و برگ به کوددهی اقدام نموده و جهت اخذ اطلاعات بیشتر در زمینه فروت ست و سایر عملیات بهبود باغی و راهنماییهای لازم به کارشناسان پهنه روستای حوزه عمل مستقر در مراکز جهاد کشاورزی و یا مدیریت شهرستان مراجعه نمایند .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید