Iranian Agriculture News Agency

کریمی در گفتگو با ایانا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه از کشت گلرنگ بهاره درسطح 50 هکتار به عنوان محصول تناوبی طرح جهش تولید در دیم زارها در شهرستان مراغه خبر داد.

کشت گلرنگ بهاره درسطح 50 هکتار به عنوان محصول تناوبی طرح جهش تولید در دیم زارها در شهرستان مراغه

 اسماعیل کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: دانه های روغنی خصوصا گلرنگ به دلیل داشتن مقدار زیادی از اسیدهای چرب غیراشباع به منظور تغذیه انسانی و کنجاله آن در خوراک دامی دربین محصولات زراعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین طویل بودن ریشه و به تبع آن جذب حداکثری آب از بخشهای عمق خاک به عنوان یک محصول متحمل به کمبود آب نیز محسوب می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه گلرنگ یکی از گزینه های مناسب برای قرار گرفتن در تناوب با غلات می باشد درباره مقدار بذر مصرفی و شرایط کشت این محصول ابراز داشت: مقدار بذر مصرفی 20 کیلوگرم در هکتار و از نوع گلرنگ بهاره رقم چینی (ZYS) با عمق کاشت 3 سانتی متر با فاصله ردیف 35 سانتیمتر و با دستگاه کاشت مستقیم در سطح 50 هکتار در قالب طرح جهش تولید در دیم زارها در سطح شهرستان مراغه کشت شده است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مراغه با بیان اینکه کاشت این محصول به وضعیت کیفی زمین یاری می رساند ترویج و کشت دانه های روغنی چون گلرنگ را به عنوان محصول تناوبی از اهداف طرح جهش تولید در دیم زارها عنوان نمود و میانگین برداشت گلرنگ در این طرح را 600 کیلو گرم در هکتار در شهرستان مراغه پیش بینی کرد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید