Iranian Agriculture News Agency

صیادی در گفتگو با ایانا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از برخورد قاطع با متخلفان عرضه سموم غیرمجاز و تاکید بر خودداری از فروش سموم غیر مجاز کشاورزی توسط فروشندگان سموم خبر داد.

شهرستان مرند دارای 33واحد سم فروشی مجاز ودارای پروانه از نظام مهندسی وکشاورزی

 علی صیادی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با بیان این مطلب گفت: این بازدید با هدف پایش و بررسـی وضـعیت فروشگاههای سموم  و بررسـی وضعیت قیمت سموم کشاورزی جهت جلوگیری ازگران فروشی و احتکار، جلوگیری از تولید و توزیع سموم ثبت نشده و تاریخ گذشته، مدیریت صحیح مصرف سم در تولید غذای سالم و کاهش آلودگی‌ های زیست محیطی، حضور مسئول فنی در فروشگاه، ثبت اطلاعات کامل فروش سموم، فروش سموم بدون نسخه گیاه پزشکی،  قیمت سـموم ، کنترل سموم غیر مجاز و قاچاق، خرید از شـرکتهای پخش مجاز، عدم وجود سموم تاریخ منقضی در فروشگاه، ثبت آمار سموم توزیعی  وسایراطلاعات درسیستم مانیتورینگ سموم و وضعیت محیطی بررسی پروانه های سم فروشی ها و جلوگیری از فعالیت سم فروشیهای بدون مجوز انجام گرفت.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به اهمیت سلامت جان مردم و محیط‌ زیست بر برخورد قاطع و جدی با متخلفان عرضه سموم و کود قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و تاریخ گذشته تأکید نموده و با اشاره به اهمیت ساماندهی فروشگاه های آفت کش نباتی و عرضه سموم در شهرستان  و تاثیر آنها بر سلامتی جامعه و محیط زیست گفت: متقاضیان فروشندگی های سموم به استناد ماده ۱۷و ۱۸ قانون حفظ نباتات و ماده ۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی قبل از اقدام به فروش سموم باید پروانه بهره برداری فروشندگی سموم را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان دریافت کنند.

وی با توجه به وجود سموم غیرمجاز، تاریخ گذشته، تقلبی و... در شبکه توزیع سموم، به کشاورزان عزیز توصیه کرد: جهت جلوگیری از وارد آمدن صدمه به محصولات کشاورزی و آلودگی بیش از پیش محیط زیست، سموم مورد نیاز خود را طبق حواله های کلینیکهای گیاه پزشکی یا واحد حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی، از فروشگاه ها و عاملین مجاز فروش سموم و دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان تهیه کرده تا در صورت بروز هرگونه مشکل درکارائی سموم دریافتی موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری باشد و از تهیه سموم از مراکز غیرمجاز پرهیز کنند.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند از نماینده سم فروشیهای مجاز شهرستان درخواست کرد که با رعایت ضوابط و مقررات و توصیه های فنی و کارشناسی که توسط همکاران حفظ نباتات صورت می گیرد، نسبت به عرضه سموم اقدام نمایند.

 صیادی تصریح کرد: فعالیت فروشگاه‌های غیرمجاز سموم دفع آفات نباتی موضوعی کاملاً توجیه‌ناپذیر است، چرا که این مراکز فعالیت فروشگاه‌های مجوزدار را با مشکل مواجه می‌کنند.

وی ادامه داد: شهرستان مرند دارای 33واحد سم فروشی مجاز ودارای پروانه از نظام مهندسی وکشاورزی می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید