Iranian Agriculture News Agency

فتحی تاکید کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: باید ظرفیت تشکل ها و اتحادیه ها را شناسایی کرده و در تمامی حوزه های کشاورزی استفاده کرد.

فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان میوه در ایام شب عید برای عرضه محصولات به بازار

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه بررسی میوه شب عید در ارتباط با صندوق توسعه کشاورزی گفت: باید صندوق از ظرفیت و پتانسیل نهادهای موجود استفاده کرده و پس از آن با برنامه ریزی های دقیق در اندیشه ایجاد نهادهای دیگر باشد.

وی افزود: سازمان تعاون روستایی بعد از تعریف سازوکار های مورد نیاز با حمایت مالی صندوق توسعه کشاورزی می تواند در اجرای برنامه های مورد نظر ثمربخش بوده و نیاز به حرکت جزیره ای نیست و با همکاری و هماهنگی بین نهادها اهداف قابل دسترس خواهد بود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به ظرفیت شبکه گسترده سازمان تعاون روستایی در بخش اجرایی اشاره کرد و گفت: باید ظرفیت تشکل ها و اتحادیه ها را شناسایی کرده و در تمامی حوزه های کشاورزی استفاده کرد.

وی در ارتباط با قیمت میوه در ایام شب عید گفت: قیمت میوه های شب عید در سطح استان بررسی شده و نوع برنامه ریزی برای تامین میوه و تعیین قیمت در سطح استان هدف گذاری خواهد شد که این اتفاق جدیدی نیست و هر سال برای این موضوع برنامه ریزی انجام می گیرد.

 فتحی در ارتباط با عرضه میوه های شب عید گفت: دو حالت برای عرضه میوه های شب عید برنامه ریزی شده است که در حالت اول میوه ها توسط خود تولید کننده و در محل هایی از قبل تعیین شده که به صورت رایگان در اختیار فروشندگان قرار خواهد گرفت و این فرصتی مناسب برای تولیدکنندگانی است که امسال تولید مازاد داشته اند و در حالت دوم طبق برنامه ریزی از ظرفیتهای تشکلها و با همکاری تعاون روستایی و شهرداری غرفه هایی در سطح شهر تعیین شده و در آنجا عرضه میوه انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید