Iranian Agriculture News Agency

نظمی در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین از کشت دانه های روغنی گلرنگ در سطح 50 هکتاری در شهرستان خداآفرین خبر داد.

کشت50 هکتاری دانه های روغنی گلرنگ در سطح شهرستان خداآفرین

رشید نظمی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: گیاه گلرنگ با خصوصیات مطلوب زراعی نظیر تحمل نسبی به شوری خاک، خشکی هوا، تحمل بالای به سرمای زمستانه (تیپ پائیزه ) و داشتن روغن مطلوب با بیش از 90درصد اسیدهای چرب غیراشباع همواره به عنوان یک گیاه روغنی با ارزش مطرح بوده است و در صورت اصلاح و ترویج ارقام پربازده و مناسب با اقلیم این شهرستان می تواند در سیستم زراعی مرسوم آیش غلات (در دیمزارهای شهرستان ) جایگزین آیش شده که علاوه بر افزایش درآمد کشاورزی سبب الگوی کشت مناسب در دیمزارهای شهرستان و توسعه کشاورزی پایدار شود.

وی در ادامه افزود: با عنایت بر اینکه کشور ما از نظر تامین روغن مورد نیاز به واردات نیاز دارد، لذا کشت، ترویج و توسعه این گیاه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و لازم است کشاورزان عزیز در جهت کشت این محصول با کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی همراهی نموده که تداوم کشت این محصول می تواند در جهت امنیت غذایی که یک چالش محسوس و ملموس جهانی است (با ارتقاء ضریب خود اتکایی روغن ) نقش بسزای ایفا کند.   

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید