Iranian Agriculture News Agency

کریمی در گفتگو با ایانا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مراغه از اجرای پنجمین سال پروژه ارتقاء امنیت غذایی در سال زراعی 1400-1399 در این شهرستان خبر داد.

پنجمین سال اجرای پروژه ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان مراغه در سال زراعی جاری

 اسماعیل کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: بخش کشاورزی در کشور تامین کننده امنیت غذایی است و پروژه ارتقاء امنیت غذایی با هدف افزایش ٢٥ درصدی عملکرد مزارع دیم در قالب  برنامه ٥ ساله یکی از طرحهای اجرایی در مزارع دیم شهرستان مراغه می باشد و این طرح  در سالجاری نیز با کشت حدود هفت هزار و 552 هکتار محصولات زراعی مختلف برای پنجمین سال متوالی در این منطقه در حال اجرا می باشد.    

وی، ادامه داد: طی چهار سال گذشته محصولات گندم و جو و نخود و علوفه در سطح شهرستان در قالب طرح پروژه ارتقاء امنیت غذایی کشت گردیده است و در سال زراعی  ١٤٠٠-١٣٩٩ نیز با اجرای شش هزار و 600 هکتار کشت گندم و ٨٨٠  هکتار کشت جو و کشت انتظاری نخود به میزان ٤٦ هکتار و کشت ٢٦ هکتار علوفه در سطح مزارع این شهرستان آخرین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد.

 کریمی اصل با بیان اینکه کشت بهاره برخی محصولات نیز با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و فراهم شدن امکان کشت میسر خواهد شد افزود: نهادینه کردن تناوب در دیمزارها، انتقال دانش فنی، تکنولوژی های نوین و یافته های تحقیقاتی به مزارع و افزایش درآمد و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و رسیدن به پایداری تولید از اهداف پروژه ارتقای امنیت غذایی است.  

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید