Iranian Agriculture News Agency

جلسه بررسی وضعیت شیلات و آبزی پروری شهرستان بستان آباد با حضور مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و مدیر جهادکشاورزی شهرستان، معاون اجرایی و رییس اداره بهبود تولیدات دامی بستان آباد برگزار شد.

جلسه بررسی وضعیت شیلات و آبزی پروری شهرستان بستان آباد برگزار شد

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، در این جلسه پتانسیل ها و ظرفیت های آبزی پروری شهرستان در زمینه توسعه کمی و کیفی واحدهای پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی، استفاده از ظرفیت های سدهای جوقان، کلقان و وحدت کردکندی و نیز احداث مزارع پرورش ماهی در پایاب این سدها و نیز آبهای سطحی شهرستان و رونق تولید در زیربخشهای شیلات شهرستان بررسی و بر ترویج و تقویت فرهنگ آبزی مصرفی با ایجاد رستورانهای عرضه غذاهای آبزی پروری و مراکز زنده فروشی ماهی با توجه به شرایط خاص شهرستان تاکید  و با اشاره بر تعیین تکلیف مزارع پروش ماهی بدون مجوز، نیمه فعال و راکد و رفع مشکلات تولید این نوع مزارع،  مقرر شد ایجاد مجتمع آبزی پروری با مشارکت اهالی روستاهای مسیر پایاب سد جوقان با استفاده از آبهای سطحی در برنامه تولید شهرستان قرار گیرد.    

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید