Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: جهادکشاورزی با آموزشها وترویج روشهای جدید و انتقال اطلاعات به کشاورزان وسرمایه گذاران، تاثیر مستقیم در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و بهره وری آن داشته است.

افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش گلخانه نسبت به سایر بخش‌های کشاورزی

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی درجلسه آخرین یافته های تحقیقاتی کشت گلخانه ای درارتباط با پیشرفت تکنولوژی کشاورزی گفت: امروزه کارشناسان فنی و متخصص با تغییر در فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی می توانند باعث افزایش عملکرد در واحد سطح، بهره وری و بازار پسندی محصول شوند.

وی افزود: اگر تغییری در روشهای تولید محصول به وجود آمده است، به خاطر تغییر نگرش کشاورزان و درک ظرفیت بیش از پیش زمین های کشاورزی بوده و کشاورزان با داشتن سال ها تجربه، متوجه شده اند که روش های جدید و علمی می تواند در تولید بیشتر و افزایش بهره وری موثر باشد.

 فتحی به پیشرفت تکنولوژی در احداث و فرآیند تولید محصولات در گلخانه ها اشاره کرد و گفت: گلخانه ها در طول چند سال اخیر با پیشرفت و تحولی عظیمی در تولید و بهره وری مواجه شده اند و سرمایه گذاری در این بخش نسبت به سایر بخش های کشاورزی افزایش یافته است و سرمایه گذاران به دنبال استفاده از روشهای نوین همراه با تکنولوژی برای تولید بیشتر محصول با افزایش عملکرد در واحد سطح هستند.

وی به کیفیت محصولات گلخانه ای اشاره کرد وگفت: در بازار رقابتی امروز مسلماً باید کیفیت محصول به گونه ای باشد که محصول تولید شده جایی در ویترین بازار داشته باشد و مشتری تمایل به خرید محصولی می کند که کیفیت بالاتری داشته باشد.

وی افزود: خوشبختانه سرمایه گذاران استانی در جهت مثبت و با یادگیری از همدیگر سعی در استفاده از روش های نوین و علمی برای افزایش کیفیت محصولات هستند و این برای استان آذربایجان شرقی نقطه قوت محسوب می شود.

وی به ترویجی بودن ساختار جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: همکاران جهاد کشاورزی با آموزش ها و ترویج روشهای جدید و انتقال اطلاعات به کشاورزان و سرمایه گذاران، توانسته اند در تغییر نگرش کشاورزان نسبت به روش های تولید محصول و نمایش بازدهی و کارایی دستگاه ها و سیستم های جدید برای استفاده سرمایه گذاران،  کار ارزشمندی انجام داده و تاثیر مستقیم در کیفیت محصولات کشاورزی و بهره وری آن داشته باشند.

 فتحی به توسعه تولید محصولات گلخانه ای اشاره کرد و گفت: در سال جاری حدود 309 هکتار تقاضا برای احداث گلخانه وجود داشته و تقاضاهای جدیدی در حال بررسی وجود دارد و تنوع محصولات گلخانه ای می تواند در بهبود بازار محصولات کشاورزی تاثیر گذار باشد.

وی افزود: احداث گلخانه ها درهر مقیاسی در داخل شهرکهای کشاورزی امکان پذیر بوده وجهادکشاورزی از سرمایه گذاران دراین بخش استقبال می کند درصورتی که سرمایه گذار شرایط مورد تایید را داشته باشد مجوز احداث و بهره برداری داده می شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید