Iranian Agriculture News Agency

جلسه کارگروه توسعه مدیریت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهادکشاورزی استان و رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

ضرورت اطلاع رسانی مناسب اقدامات انجام یافته سازمان با توجه به تعدد وظایف و اقدامات

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه که با دستور ارائه گزارش عملکرد کمیته ها در سال 1399 و  طرح و بررسی شاخصهای ابلاغی و مسایل، مشکلات و ارائه نقطه نظرات در اتاق جلسات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد در مورد آموزشهای مجازی آینده پژوهی، فن سخنرانی و تدوین برنامه استراتژی و ماموریتهای سازمان و چشم انداز درج آن در منوی اصلی سازمان جهاد کشاورزی برای اطلاع رسانی و رویت عموم تاکید  نمود. 

حیدر فتح زاده با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب اقدامات انجام یافته سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با توجه به تعدد وظایف و اقدامات گفت: تحلیل نقاط قوت و ضعف براساس مدل SWOT و ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین برنگرش سیستمی به رویدادها و نگاه فرآیندی به شاخص های عملکردی کنترل ماهانه اشاره نمود.

 سیدعلی مختاری معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد شاخص سازمان طی 9 ماهه سالجاری و اقدامات انجام گرفته در راستای ارزیابی عملکرد ارائه نمود و در ادامه گزارش عملکرد کمیته های پنج گانه کارگروه توسعه مدیریت توسط دبیران کمیته ها ارائه گردید و در مورد مباحث بهره وری، مدیریت دانش و نظام پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی نیز گزارشی ارائه شد.

 الهام قاسمی رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در مورد تفاهم نامه سال 99 و ضرورت آسیب شناسی آن و شیوه نامه ارزیابی وظایف ابلاغی شورای عالی اداری مندرج در هر یک از کمیته ها ، گزارشی بر اساس شرح وظایف کمیته ها و تعامل با کارشناسان سازمان مدیریت استان ارائه نمود.

 یوسف جعفری رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز انجام تعامل سازنده بطور مستمر با کارشناسان سازمان مدیریت در مورد شاخصها و محورهای ارزیابی ، درج استراتژی ها و ماموریتها ، و چشم انداز سازمان جهاد کشاورزی در منوی اصلی سازمان ، تاکید بر ضرورت اجرای دوره های آموزشی آینده پژوهی ، فن سخنرانی ، دیپلماسی فرهنگی ، ارائه گزارش عملکرد کمیته ها در چارچوب پاورپوینت سازمان مدیریت در جلسات کارگروه توسط دبیران کمیته و طراحی برگزاری نشست های تخصصی به صورت پرسش و پاسخ در سایت سازمان را از مصوبات و تصمیمات متخذه در این جلسه عنوان کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید