Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سامانه بازارگاه باعث افزایش شفافیت بوده اما باید شکاف ها بررسی شوند.

توزیع نهاده‌های دامی زیر ذره بین کمیته نظارت و پایش سازمان جهاد کشاورزی استان

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه کمیته راهبری توزیع نهاده ها در ارتباط با نهاده ها و نیازمندی کشاورزی به آن گفت: تا اواخر سال 1396 به دلیل وفور نهاده ها حتی با ارز دولتی نیاز به کنترل و نظارت به این صورت وجود نداشت و بستر عرضه و تقاضا با توجه به فرآیند تعریف شده به خوبی پاسخگو بود اما به وجود آمدن تحریمها، کاهش ارز دولتی و افزایش نرخ ارز باعث افزایش توجه و حساسیت در این بخش شده است و باید هر شخص درهر جایگاهی که قرار دارد نقش و مسؤلیت خود را به درستی انجام دهد و حق الناس را بجای آورد.

وی افزود: رسالت جهاد کشاورزی تولید و تامین محصولات کشاورزی، دامی و امنیت غذایی است که در حال حاضر نظارت بر چگونگی تولید و تامین، نیز اضافه شده است و فرآیند نظارت شامل مراحل مختلفی است و باید با برنامه ریزی و اجرای آن و یافتن شکاف ها، راهکارهایی برای رفع ایرادات آن ارائه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به سامانه های جهاد کشاورزی مثل سامانه بازارگاه گفت: وجود سامانه ها باعث افزایش شفافیت و کنترل شده و توانسته نظارت بر تهیه و تامین نهاده ها را افزایش دهد و استفاده از آمارها و اطلاعات آن کمک می کند در سالهای آتی با پیش بینی دقیق تری ، برنامه ریزی انجام گیرد اما احتمال تخلف به صفر نرسیده و باید بخش های نظارتی در کمیته نظارت و پایش نهاده ها با برنامه ریزی دقیق شکاف ها و تخلفات را بدون ملاحظات از بین ببرند.

وی افزود: مساله دیگر در مورد تامین نهاده ها مجاب کردن وارد کننده نهاده ها می باشد که باید نهاده را در زمان مناسب و به موقع در اختیار مرغدار و دامدار قرار دهد.

 فتحی به دستورالعمل توزیع نهاده در سال 1399 اشاره کرد و گفت: توزیع نهاده در این سال فقط در داخل استان امکان پذیر است و شرکت هایی که به خارج از استان توزیع کنند با مشکل مواجه خواهند شد و باید اطلاعات توزیع نهاده ها در سال 1398 نیز مشخص شود تا با استفاده از این اطلاعات، در برنامه ریزی برای سال های آتی اشرافیت بیشتری به مساله وجود داشته باشد.

 فتحی با ورود به جزئیات این مساله گفت: باید لیست خرید و فروش نهاده های شرکت ها، چگونگی ترکیب نهاده و فروش آن به صورت کنسانتره با ارز دولتی توسط کارخانه ها، لیست دامداران و مرغدارانی که از شرکت ها نهاده خریداری کرده اند، مشخص شده و میزان دقیق بودن آنها بررسی و کنترل شود.

وی تاکید کرد: باید فرآیندی تعریف شود که در آن میزان نظارت کمیته پایش و نظارت افزایش یابد و مشخص شود چه دامداران و مرغدارانی از چه کارخانه ای نهاده های خود را تامین کند که در این صورت امکان تخلف می تواند کاهش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان وجود انسجام بیشتر در اتحادیه های امور عشایر نسبت به سایر اتحادیه گفت: طبق سخنان رئیس اتحادیه امور عشایر ، نهاده های دامی آنها در قالب کنسانتره تامین می شود و این امکان وجود دارد که با تعریف یک کارخانه تولید کنسانتره و ثبت قرارداد، نهاده های دامی عشایر از آنجا تامین شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید